Danh sách tiểu hành tinh/375401–375500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375401 2008 SX252 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
375402 2008 SQ254 22/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
375403 2008 SM255 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375404 2008 SO258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375405 2008 ST262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375406 2008 SO265 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375407 2008 SW265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375408 2008 SL268 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375409 2008 SK269 21/09/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
375410 2008 SA274 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375411 2008 SP282 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375412 2008 SM283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375413 2008 ST283 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375414 2008 SR285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375415 2008 SZ286 23/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
375416 2008 SF293 29/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
375417 2008 SJ297 29/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
375418 2008 SJ298 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375419 2008 SE302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375420 2008 SD306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375421 2008 SM307 29/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
375422 2008 SV307 29/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
375423 2008 SP308 30/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
375424 2008 SZ309 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
375425 2008 TT6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
375426 2008 TF10 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
375427 2008 TJ12 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375428 2008 TM27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
375429 2008 TN30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375430 2008 TA33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375431 2008 TK38 01/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
375432 2008 TY51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375433 2008 TZ51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375434 2008 TZ52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375435 2008 TK56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375436 2008 TW58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375437 2008 TQ70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375438 2008 TO74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375439 2008 TK77 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375440 2008 TL77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375441 2008 TG78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
375442 2008 TT79 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375443 2008 TM84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375444 2008 TN86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375445 2008 TQ87 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375446 2008 TZ87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375447 2008 TA90 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375448 2008 TS90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375449 2008 TL92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
375450 2008 TA94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
375451 2008 TV95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375452 2008 TO96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375453 2008 TO100 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375454 2008 TY102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375455 2008 TC106 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375456 2008 TZ108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375457 2008 TC122 07/10/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
375458 2008 TT124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375459 2008 TA125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375460 2008 TS128 08/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
375461 2008 TG148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375462 2008 TQ151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375463 2008 TD153 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375464 2008 TF164 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
375465 2008 TN165 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375466 2008 TA166 06/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
375467 2008 TM169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375468 2008 TZ171 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375469 2008 TZ177 01/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
375470 2008 TZ183 03/10/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
375471 2008 TD186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
375472 2008 TB188 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375473 2008 UH1 21/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 2,4 km MPC · JPL
375474 2008 US7 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
375475 2008 UB12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375476 2008 UT17 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375477 2008 UU19 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375478 2008 UQ21 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375479 2008 UB25 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
375480 2008 UE29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375481 2008 UL30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375482 2008 UY31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375483 2008 UE32 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375484 2008 UD33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375485 2008 UA38 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375486 2008 UW40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375487 2008 UM42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375488 2008 UC46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375489 2008 UK46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375490 2008 UR47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375491 2008 UB52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375492 2008 UV53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375493 2008 UC58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375494 2008 UH59 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375495 2008 UL60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375496 2008 UL63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375497 2008 UO71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
375498 2008 UR71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375499 2008 UL74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375500 2008 UW74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL