Danh sách tiểu hành tinh/374401–374500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374401 2005 VW105 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374402 2005 VB126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 710 m MPC · JPL
374403 2005 VK131 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
374404 2005 WM 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
374405 2005 WL3 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
374406 2005 WN25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374407 2005 WO26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374408 2005 WW29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374409 2005 WK34 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
374410 2005 WM39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374411 2005 WJ45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374412 2005 WY48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374413 2005 WW49 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
374414 2005 WL50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374415 2005 WJ53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374416 2005 WN62 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374417 2005 WR62 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374418 2005 WZ66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374419 2005 WB69 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
374420 2005 WS69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374421 2005 WG74 26/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
374422 2005 WB85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
374423 2005 WX109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374424 2005 WA111 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374425 2005 WK113 25/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374426 2005 WK116 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
374427 2005 WU116 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
374428 2005 WX126 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374429 2005 WA138 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374430 2005 WK142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374431 2005 WW150 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
374432 2005 WC155 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374433 2005 WV158 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374434 2005 WZ158 28/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
374435 2005 WM163 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
374436 2005 WM165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
374437 2005 WA168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374438 2005 WQ176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374439 2005 WV176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374440 2005 WP177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374441 2005 WG185 29/11/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
374442 2005 WT186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374443 2005 WC188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374444 2005 WJ195 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374445 2005 WW195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
374446 2005 WP207 21/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
374447 2005 WM208 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374448 2005 WP211 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374449 2005 XD1 04/12/2005 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
374450 2005 XD2 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374451 2005 XF4 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374452 2005 XP5 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
374453 2005 XT8 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch SHU · 5,8 km MPC · JPL
374454 2005 XK14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374455 2005 XM16 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
374456 2005 XN26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
374457 2005 XE28 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
374458 2005 XF29 02/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
374459 2005 XA42 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374460 2005 XU43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374461 2005 XW49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374462 2005 XJ53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374463 2005 XO54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374464 2005 XN59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374465 2005 XZ63 06/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374466 2005 XD71 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374467 2005 XO82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374468 2005 XJ83 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
374469 2005 XV83 06/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
374470 2005 XN88 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374471 2005 YR10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374472 2005 YB16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374473 2005 YK20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374474 2005 YG30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374475 2005 YY31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374476 2005 YX34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374477 2005 YJ39 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
374478 2005 YB40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374479 2005 YK46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374480 2005 YO46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374481 2005 YG51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374482 2005 YM55 27/12/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
374483 2005 YV57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
374484 2005 YH59 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374485 2005 YO74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
374486 2005 YT79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374487 2005 YG90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374488 2005 YO90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374489 2005 YJ93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374490 2005 YH95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374491 2005 YM95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374492 2005 YN97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374493 2005 YJ98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374494 2005 YP104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374495 2005 YY112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374496 2005 YG114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374497 2005 YZ114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374498 2005 YF136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374499 2005 YW153 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
374500 2005 YH154 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL