Danh sách tiểu hành tinh/375501–375600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375501 2008 UP76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375502 2008 UJ77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375503 2008 UX77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
375504 2008 UJ86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375505 2008 UN90 27/10/2008 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
375506 2008 UC99 29/10/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
375507 2008 UH101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375508 2008 UL105 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
375509 2008 UZ110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
375510 2008 UF111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375511 2008 UO111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375512 2008 UJ112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375513 2008 UX112 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375514 2008 UA117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375515 2008 UE122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
375516 2008 UG125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375517 2008 UX125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
375518 2008 US129 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375519 2008 UT133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375520 2008 UC140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375521 2008 UQ140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375522 2008 US142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375523 2008 UU145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375524 2008 UJ150 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375525 2008 UV153 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
375526 2008 UD159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375527 2008 UR159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
375528 2008 UU168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375529 2008 US169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375530 2008 UV175 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375531 2008 UV182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
375532 2008 UJ184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375533 2008 UZ184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375534 2008 UY185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375535 2008 UX186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
375536 2008 UN188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375537 2008 UJ193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
375538 2008 UB201 28/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
375539 2008 UK201 28/10/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
375540 2008 US206 22/10/2008 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
375541 2008 UC214 24/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
375542 2008 UG214 24/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
375543 2008 UL216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375544 2008 UX219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
375545 2008 UN232 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375546 2008 UL251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375547 2008 UO251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375548 2008 UQ257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375549 2008 US268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375550 2008 UA270 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
375551 2008 UG271 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375552 2008 UQ283 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
375553 2008 UL293 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375554 2008 UC297 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375555 2008 UW303 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
375556 2008 UQ309 30/10/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
375557 2008 UD311 04/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
375558 2008 UV312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375559 2008 UB313 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375560 2008 UD313 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375561 2008 UE316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375562 2008 UV321 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375563 2008 UM322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375564 2008 UL323 31/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
375565 2008 UO327 30/10/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
375566 2008 UZ329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375567 2008 US331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
375568 2008 UA335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375569 2008 UR336 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
375570 2008 UB337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375571 2008 UU337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375572 2008 UB343 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375573 2008 UG344 30/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
375574 2008 UL348 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375575 2008 UD349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375576 2008 UT349 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375577 2008 UP353 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375578 2008 UV355 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
375579 2008 UL358 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
375580 2008 UA361 25/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
375581 2008 UU369 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
375582 2008 UK370 29/10/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
375583 2008 VB2 02/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
375584 2008 VX2 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
375585 2008 VD12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375586 2008 VB14 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
375587 2008 VJ16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375588 2008 VK19 01/11/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
375589 2008 VJ20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375590 2008 VR25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375591 2008 VP29 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375592 2008 VX38 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375593 2008 VZ39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
375594 2008 VZ40 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375595 2008 VK48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375596 2008 VN58 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375597 2008 VJ61 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375598 2008 VA74 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375599 2008 VY76 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375600 2008 VB77 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL