Danh sách tiểu hành tinh/376401–376500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376401 2012 FJ44 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376402 2012 FZ53 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
376403 2012 FP54 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376404 2012 FG59 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
376405 2012 FB62 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376406 2012 FC62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376407 2012 FJ67 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376408 2012 FD69 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376409 2012 FE69 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376410 2012 FB75 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
376411 2012 FP81 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
376412 2012 GJ2 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376413 2012 GK10 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376414 2012 GN10 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
376415 2012 GB13 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
376416 2012 GH13 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
376417 2012 GQ21 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376418 2012 GJ23 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
376419 2012 GX25 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376420 2012 GY28 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
376421 2012 GO31 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
376422 2012 GP31 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
376423 2012 GS31 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
376424 2012 GF32 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
376425 2012 GB35 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376426 2012 HF7 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
376427 2012 HO7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376428 2012 HQ7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
376429 2012 HS7 12/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376430 2012 HF9 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376431 2012 HZ10 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
376432 2012 HB14 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
376433 2012 HZ15 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
376434 2012 HF16 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376435 2012 HL19 10/03/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
376436 2012 HF28 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376437 2012 HR28 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
376438 2012 HO31 08/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
376439 2012 HK35 03/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
376440 2012 HT37 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376441 2012 HR39 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376442 2012 HM40 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
376443 2012 HS44 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
376444 2012 HC45 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376445 2012 HT48 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376446 2012 HD50 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
376447 2012 HF50 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
376448 2012 HX56 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
376449 2012 HH57 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376450 2012 HG60 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376451 2012 HW62 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
376452 2012 HO63 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
376453 2012 HY63 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376454 2012 HE64 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
376455 2012 HU66 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376456 2012 HF67 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
376457 2012 HS70 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
376458 2012 HD71 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376459 2012 HS73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
376460 2012 HJ74 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
376461 2012 HU78 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376462 2012 HM79 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376463 2012 JQ2 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376464 2012 JD8 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
376465 2012 JC13 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376466 2012 JH13 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
376467 2012 JL16 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376468 2012 JU17 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
376469 2012 JG19 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376470 2012 JK19 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376471 2012 JN20 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
376472 2012 JF26 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376473 2012 JH27 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
376474 2012 JY27 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
376475 2012 JY31 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
376476 2012 JM32 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376477 2012 JK38 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376478 2012 JU45 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
376479 2012 JP53 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376480 2012 JE54 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376481 2012 JS54 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
376482 2012 JN58 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376483 2012 JX62 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
376484 2012 JR65 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376485 2012 JZ66 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
376486 2012 KU1 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
376487 2012 KN2 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376488 2012 KR8 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
376489 2012 KB10 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376490 2012 KF10 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
376491 2012 KR11 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
376492 2012 KV13 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
376493 2012 KG15 17/09/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,8 km MPC · JPL
376494 2012 KJ21 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376495 2012 KJ27 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
376496 2012 KP29 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376497 2012 KT29 13/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
376498 2012 KP38 30/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
376499 2012 KL40 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
376500 2012 KD41 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL