Danh sách tiểu hành tinh/375301–375400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375301 2008 PS16 11/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
375302 2008 PJ21 06/08/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
375303 2008 QU12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
375304 2008 QM21 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375305 2008 QR21 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
375306 2008 QT33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
375307 2008 QT39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375308 2008 RV10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375309 2008 RJ17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375310 2008 RR18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375311 2008 RM26 08/09/2008 Altschwendt W. Ries 3,5 km MPC · JPL
375312 2008 RY34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375313 2008 RD39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375314 2008 RG41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375315 2008 RG48 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
375316 2008 RK62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375317 2008 RC69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375318 2008 RO79 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
375319 2008 RK82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375320 2008 RW83 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
375321 2008 RV87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375322 2008 RJ98 02/09/2008 Moletai Molėtai Obs. 3,2 km MPC · JPL
375323 2008 RQ101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375324 2008 RA102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375325 2008 RZ102 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375326 2008 RY107 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375327 2008 RM117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375328 2008 RN117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375329 2008 RJ130 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
375330 2008 RZ131 06/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
375331 2008 RR136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375332 2008 RD142 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
375333 2008 RJ143 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375334 2008 RF145 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375335 2008 SN 18/09/2008 Sandlot G. Hug 2,9 km MPC · JPL
375336 2008 SV 21/09/2008 Hibiscus N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
375337 2008 SM3 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
375338 2008 SN8 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
375339 2008 SN20 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375340 2008 SZ20 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375341 2008 SL21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375342 2008 SU27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375343 2008 SJ30 07/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
375344 2008 SV31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375345 2008 SZ49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
375346 2008 SA50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
375347 2008 SU50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
375348 2008 SX51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375349 2008 SE52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375350 2008 SE58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375351 2008 SL58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375352 2008 SS58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375353 2008 SP60 20/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
375354 2008 SX76 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375355 2008 SR80 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
375356 2008 SL88 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375357 2008 SB95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
375358 2008 SU101 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
375359 2008 SX102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375360 2008 SA106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375361 2008 SN116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375362 2008 SW119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375363 2008 SG120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375364 2008 SR121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375365 2008 SB124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375366 2008 SU124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375367 2008 SY128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375368 2008 SZ128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
375369 2008 SS130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375370 2008 SS132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375371 2008 SD133 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375372 2008 SF136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375373 2008 SN140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375374 2008 SS146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375375 2008 SR147 25/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
375376 2008 SF149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375377 2008 SR149 28/09/2008 Dauban F. Kugel 3,6 km MPC · JPL
375378 2008 SX153 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
375379 2008 SP163 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375380 2008 SJ168 30/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
375381 2008 SN180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375382 2008 SU183 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375383 2008 SY197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
375384 2008 SE198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375385 2008 SO198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
375386 2008 SJ200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375387 2008 SW201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375388 2008 SB204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375389 2008 SP219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
375390 2008 SU220 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375391 2008 SK224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375392 2008 SP224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
375393 2008 SX236 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375394 2008 SJ238 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375395 2008 SC240 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375396 2008 SN242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375397 2008 SO242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375398 2008 ST249 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375399 2008 SS250 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
375400 2008 SU250 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL