Danh sách tiểu hành tinh/373901–374000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373901 2003 UP13 19/10/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
373902 2003 UE19 20/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
373903 2003 UR23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
373904 2003 UO29 24/10/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
373905 2003 UC31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373906 2003 UK36 16/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
373907 2003 UE63 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
373908 2003 UG75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
373909 2003 UA77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373910 2003 UV92 20/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
373911 2003 UO106 18/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
373912 2003 UT114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373913 2003 UT125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373914 2003 UL129 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373915 2003 UO129 18/10/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
373916 2003 UC137 21/10/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
373917 2003 UN158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373918 2003 UH161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373919 2003 UN182 21/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
373920 2003 UU194 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373921 2003 UH200 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373922 2003 UH201 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373923 2003 UN219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373924 2003 UD227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
373925 2003 UV236 28/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373926 2003 UE243 24/10/2003 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
373927 2003 UX246 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373928 2003 UD247 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
373929 2003 UV248 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
373930 2003 UN256 25/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
373931 2003 UT256 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
373932 2003 UA286 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373933 2003 UP287 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373934 2003 UG288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 800 m MPC · JPL
373935 2003 UO295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373936 2003 UV298 16/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373937 2003 UM311 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373938 2003 UM323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373939 2003 UR329 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
373940 2003 US354 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373941 2003 UL363 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373942 2003 UJ372 22/10/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
373943 2003 UJ375 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
373944 2003 UU397 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
373945 2003 UA403 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
373946 2003 UT408 23/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
373947 2003 VC10 14/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
373948 2003 WZ 16/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
373949 2003 WW10 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
373950 2003 WT24 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373951 2003 WF31 18/11/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
373952 2003 WK48 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373953 2003 WP61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
373954 2003 WN62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373955 2003 WH69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
373956 2003 WS76 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
373957 2003 WK78 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373958 2003 WB91 28/10/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
373959 2003 WB99 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
373960 2003 WN110 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
373961 2003 WJ144 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373962 2003 WM159 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
373963 2003 WV182 22/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
373964 2003 WV190 16/11/2003 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
373965 2003 WD194 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373966 2003 XO4 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
373967 2003 XJ5 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
373968 2003 XA29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373969 2003 YM4 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
373970 2003 YM10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373971 2003 YB48 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373972 2003 YK48 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
373973 2003 YP55 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
373974 2003 YW79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373975 2003 YW95 01/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373976 2003 YJ99 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373977 2003 YP111 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
373978 2003 YN126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373979 2003 YM132 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
373980 2003 YQ137 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373981 2003 YW141 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373982 2003 YZ141 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373983 2003 YG160 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
373984 2003 YE163 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373985 2003 YL165 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
373986 2004 AK 11/01/2004 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
373987 2004 AG25 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373988 2004 BU3 16/01/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
373989 2004 BX9 16/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373990 2004 BE14 17/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
373991 2004 BB28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
373992 2004 BN31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
373993 2004 BP35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373994 2004 BW40 21/01/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
373995 2004 BZ66 24/01/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
373996 2004 BU71 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373997 2004 BM82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
373998 2004 BG92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
373999 2004 BS115 30/01/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
374000 2004 BT119 30/01/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also