Danh sách tiểu hành tinh/375001–375100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375001 2007 FX13 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375002 2007 FK16 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375003 2007 FZ27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
375004 2007 FP37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375005 Newsome 2007 FM42 26/03/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 620 m MPC · JPL
375006 2007 GU 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
375007 Buxy 2007 GQ5 14/04/2007 Nogales J.-C. Merlin 2,3 km MPC · JPL
375008 2007 GO9 08/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
375009 2007 GN15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375010 2007 GW19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375011 2007 GD21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
375012 2007 GD22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375013 2007 GE22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
375014 2007 GD28 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
375015 2007 GA34 13/04/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
375016 2007 GQ36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375017 2007 GO39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
375018 2007 GN40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375019 2007 GA41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375020 2007 GP49 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375021 2007 GY51 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375022 2007 GJ56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
375023 2007 GJ63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
375024 2007 GE66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375025 2007 GR72 15/04/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
375026 2007 GU74 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
375027 2007 GD76 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
375028 2007 GK76 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375029 2007 HP6 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
375030 2007 HH14 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
375031 2007 HM17 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
375032 2007 HC18 16/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
375033 2007 HS18 16/04/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
375034 2007 HH40 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
375035 2007 HO60 20/04/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
375036 2007 HW61 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375037 2007 HU63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375038 2007 HC76 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
375039 2007 HF76 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375040 2007 HC77 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
375041 2007 HL87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375042 2007 JC5 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
375043 Zengweizhou 2007 JV22 11/05/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,9 km MPC · JPL
375044 2007 JZ23 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375045 2007 JV27 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375046 2007 JJ31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
375047 2007 JN40 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375048 2007 LY10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375049 2007 LS11 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375050 2007 LJ22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375051 2007 LL24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375052 2007 LW27 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
375053 2007 NW4 13/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
375054 2007 PF6 08/08/2007 Socorro LINEAR APO · 260 m MPC · JPL
375055 2007 PB10 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
375056 2007 PY26 07/08/2007 Palomar Palomar Obs. 3,0 km MPC · JPL
375057 2007 PS29 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
375058 2007 PU35 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
375059 2007 PM46 16/02/1999 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
375060 2007 PA49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
375061 2007 PM50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375062 2007 PQ50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375063 2007 PV50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375064 2007 QH 16/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
375065 2007 QS17 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
375066 2007 RZ4 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,4 km MPC · JPL
375067 Hewins 2007 RJ6 06/09/2007 Vicques M. Ory 3,8 km MPC · JPL
375068 2007 RU14 11/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,4 km MPC · JPL
375069 2007 RE20 12/09/2007 Hibiscus N. Teamo, J.-C. Pelle 3,4 km MPC · JPL
375070 2007 RF31 05/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
375071 2007 RM40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375072 2007 RR40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375073 2007 RC48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375074 2007 RK59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
375075 2007 RR59 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
375076 2007 RQ60 10/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
375077 2007 RW60 10/09/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
375078 2007 RQ61 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
375079 2007 RD69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375080 2007 RD73 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375081 2007 RY82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
375082 2007 RP111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375083 2007 RQ135 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375084 2007 RJ172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375085 2007 RR189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
375086 2007 RW191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375087 2007 RC208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
375088 2007 RR212 12/09/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
375089 2007 RA219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
375090 2007 RJ242 15/09/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
375091 2007 RP291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375092 2007 RC298 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
375093 2007 RC310 04/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
375094 2007 RD313 04/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
375095 2007 RL317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
375096 2007 RM320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
375097 2007 RU321 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375098 2007 SL10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
375099 2007 TM1 02/10/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
375100 2007 TU9 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL