Danh sách tiểu hành tinh/374301–374400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374301 2005 SR139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374302 2005 SB150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374303 2005 SH150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374304 2005 SZ152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374305 2005 SE154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374306 2005 SL155 26/09/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
374307 2005 SB164 27/09/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
374308 2005 SX175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374309 2005 SC188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
374310 2005 SG198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
374311 2005 SP221 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
374312 2005 SV226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374313 2005 SL229 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374314 2005 SC238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374315 2005 SN246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374316 2005 SU259 25/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
374317 2005 SJ279 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374318 2005 SG286 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
374319 2005 TO6 01/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374320 2005 TG7 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
374321 2005 TW16 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
374322 2005 TQ17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374323 2005 TO38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374324 2005 TT54 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374325 2005 TL62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
374326 2005 TN64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
374327 2005 TU69 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374328 2005 TV80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374329 2005 TZ93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374330 2005 TO117 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374331 2005 TH120 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
374332 2005 TF125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374333 2005 TJ128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374334 2005 TJ129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374335 2005 TT134 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374336 2005 TG171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
374337 2005 TV190 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
374338 Fontana 2005 UZ4 25/10/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,1 km MPC · JPL
374339 2005 UP6 28/10/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
374340 2005 US11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374341 2005 UW57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374342 2005 UY61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374343 2005 UO73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
374344 2005 UN92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374345 2005 US93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374346 2005 UB104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374347 2005 UF126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374348 2005 US132 24/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
374349 2005 UN148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374350 2005 UH155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374351 2005 US155 26/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
374352 2005 UK156 31/10/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
374353 2005 UO156 28/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
374354 Pesquet 2005 UU158 30/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 1,2 km MPC · JPL
374355 2005 UT163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
374356 2005 UT176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374357 2005 UV181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374358 2005 UM198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374359 2005 UL200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374360 2005 UN212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
374361 2005 US217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374362 2005 UR232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374363 2005 UB236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374364 2005 UB242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374365 2005 UN292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374366 2005 UO293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374367 2005 US295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
374368 2005 UU302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374369 2005 UE312 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374370 2005 UU322 28/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374371 2005 UH331 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374372 2005 UV343 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374373 2005 UK361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374374 2005 UN362 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374375 2005 UY367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374376 2005 UV382 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374377 2005 UM387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
374378 2005 UM400 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374379 2005 UD405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374380 2005 UR425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
374381 2005 UQ432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374382 2005 UA434 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
374383 2005 UC448 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
374384 2005 UG468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374385 2005 UO476 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374386 2005 UN478 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374387 2005 UG479 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
374388 2005 UW481 31/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
374389 2005 UV520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
374390 2005 UQ527 25/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
374391 2005 UU529 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
374392 2005 VA3 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
374393 2005 VW13 03/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374394 2005 VQ14 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374395 2005 VE41 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
374396 2005 VC48 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374397 2005 VN58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374398 2005 VE79 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374399 2005 VA97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374400 2005 VZ97 05/11/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL