Danh sách tiểu hành tinh/373401–373500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373401 1995 SS47 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373402 1995 TD11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373403 1995 UJ64 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
373404 1995 VO15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373405 1995 WO21 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
373406 1996 RW14 11/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373407 1997 AQ3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373408 1997 EF11 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373409 1997 EF21 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373410 1997 RL12 06/09/1997 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
373411 1997 SX14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373412 1997 SD26 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373413 1997 TU 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373414 1998 HA17 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373415 1998 HB27 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373416 1998 QG1 17/08/1998 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
373417 1998 SW38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373418 1998 TE11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373419 1998 TX29 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
373420 1998 XL8 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
373421 1998 XF17 15/12/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
373422 1999 CD74 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373423 1999 CR128 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373424 1999 LP3 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373425 1999 MU1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
373426 1999 RE178 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373427 1999 RB252 07/09/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
373428 1999 TC5 04/10/1999 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
373429 1999 TN44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373430 1999 TP61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
373431 1999 TU62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373432 1999 TZ68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
373433 1999 TF84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373434 1999 TC111 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373435 1999 TF125 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
373436 1999 TR158 08/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
373437 1999 TQ170 10/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
373438 1999 TK176 10/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373439 1999 TF226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373440 1999 TJ261 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
373441 1999 TB328 10/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373442 1999 TQ332 13/10/1999 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
373443 1999 UY4 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373444 1999 UG18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373445 1999 UP30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
373446 1999 UL33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
373447 1999 VA78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373448 1999 VG122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
373449 1999 VQ129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
373450 1999 WA11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373451 1999 XZ216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
373452 2000 AO212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373453 2000 DD22 29/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373454 2000 DP113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
373455 2000 ES52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373456 2000 EE62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373457 2000 FJ2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373458 2000 FB10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373459 2000 GH45 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
373460 2000 GX164 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373461 2000 JE87 02/05/2000 Fort Davis T. L. Farnham 3,2 km MPC · JPL
373462 2000 OP21 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373463 2000 PK17 01/08/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
373464 2000 QK177 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373465 2000 QJ221 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
373466 2000 RT19 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
373467 2000 RJ99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
373468 2000 SS21 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373469 2000 SO42 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373470 2000 SF51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373471 2000 SE81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373472 2000 SY113 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
373473 2000 SR137 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
373474 2000 SS174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373475 2000 SH181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
373476 2000 SO189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373477 2000 SG228 28/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
373478 2000 SF235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373479 2000 SQ291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373480 2000 SB316 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373481 2000 TP 02/10/2000 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
373482 2000 TR21 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373483 2000 TV34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
373484 2000 UG3 24/10/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
373485 2000 UJ6 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373486 2000 UB76 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
373487 2000 VB3 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373488 2000 VZ54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
373489 2000 WA12 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373490 2000 WW23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
373491 2000 WQ71 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
373492 2000 WU81 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
373493 2000 WS85 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373494 2000 WE187 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
373495 2000 XO 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373496 2000 XK20 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373497 2000 XD49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
373498 2000 YC8 21/12/2000 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
373499 2000 YT16 20/12/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373500 2000 YH100 28/12/2000 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL