Danh sách tiểu hành tinh/374501–374600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374501 2005 YN154 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374502 2005 YS164 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
374503 2005 YY170 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374504 2005 YU174 29/12/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
374505 2005 YJ188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
374506 2005 YJ189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374507 2005 YY195 22/12/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
374508 2005 YD201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374509 2005 YP204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374510 2005 YF205 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374511 2005 YG205 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374512 2005 YU217 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374513 2005 YX236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374514 2005 YH237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374515 2005 YM245 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374516 2005 YH251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374517 2005 YC265 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374518 2005 YG268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374519 2005 YO269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374520 2005 YC292 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374521 2006 AE10 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374522 2006 AV13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
374523 2006 AN14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
374524 2006 AM15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374525 2006 AM32 05/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
374526 2006 AY41 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374527 2006 AJ47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374528 2006 AO53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374529 2006 AZ53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374530 2006 AV57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374531 2006 AS65 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374532 2006 AF73 08/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
374533 2006 AB75 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
374534 2006 AR84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
374535 2006 AL104 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,7 km MPC · JPL
374536 2006 AW104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
374537 2006 BM9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
374538 2006 BG39 24/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,7 km MPC · JPL
374539 2006 BS56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
374540 2006 BZ61 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
374541 2006 BV66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374542 2006 BS69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374543 2006 BR81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374544 2006 BE82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374545 2006 BA83 24/01/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
374546 2006 BL90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374547 2006 BZ93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374548 2006 BQ96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374549 2006 BF109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374550 2006 BT110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
374551 2006 BO121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374552 2006 BO126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374553 2006 BG127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374554 2006 BZ127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374555 2006 BE130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374556 2006 BF136 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374557 2006 BU146 28/01/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
374558 2006 BK151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374559 2006 BN183 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
374560 2006 BH189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374561 2006 BJ192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374562 2006 BH214 23/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
374563 2006 BM222 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374564 2006 BD226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
374565 2006 BN226 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
374566 2006 BG230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374567 2006 BY231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374568 2006 BU239 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374569 2006 BH250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
374570 2006 BN254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374571 2006 BC277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374572 2006 BD278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374573 2006 BR280 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374574 2006 BT280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374575 2006 CE10 06/02/2006 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
374576 2006 CD25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374577 2006 CM26 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374578 2006 CF40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
374579 2006 CM41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374580 2006 CJ52 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
374581 2006 CP61 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
374582 2006 DK11 21/02/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
374583 2006 DH23 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374584 2006 DQ23 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374585 2006 DY27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
374586 2006 DK47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374587 2006 DW50 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374588 2006 DY54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374589 2006 DM57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374590 2006 DX76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374591 2006 DE77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374592 2006 DD80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
374593 2006 DS84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374594 2006 DZ86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374595 2006 DO90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
374596 2006 DY94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374597 2006 DL95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374598 2006 DN105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
374599 2006 DR106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374600 2006 DM110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL