Danh sách tiểu hành tinh/373801–373900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373801 2002 VA36 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373802 2002 VP41 05/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
373803 2002 VE45 05/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,9 km MPC · JPL
373804 2002 VY67 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
373805 2002 VG75 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373806 2002 VW92 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373807 2002 VW113 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373808 2002 VW114 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
373809 2002 VZ114 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
373810 2002 VV125 14/11/2002 Nogales Tenagra II Obs. 3,1 km MPC · JPL
373811 2002 VY129 09/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
373812 2002 VC134 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373813 2002 VP139 05/11/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
373814 2002 VU141 15/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
373815 2002 VW142 05/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373816 2002 WA23 23/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
373817 2002 WL24 16/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
373818 2002 WV26 22/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
373819 2002 WH27 23/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
373820 2002 WG29 22/11/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
373821 2002 XG8 02/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373822 2002 XH8 02/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373823 2002 XJ10 02/12/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
373824 2002 XJ11 03/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
373825 2002 XD12 03/12/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
373826 2002 XP15 03/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373827 2002 XD20 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
373828 2002 XH39 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373829 2002 XN50 10/12/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
373830 2002 XC58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373831 2002 XQ72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373832 2002 XO87 12/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
373833 2002 XY92 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
373834 2002 XD113 06/12/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373835 2002 YX15 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
373836 2002 YG17 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
373837 2003 AA65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373838 2003 BG30 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
373839 2003 BO45 29/01/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
373840 2003 EA26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
373841 2003 ED43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373842 2003 FT 21/03/2003 Majorca Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
373843 2003 FE67 26/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
373844 2003 FE79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373845 2003 FO82 27/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373846 2003 GN5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373847 2003 GM12 27/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
373848 2003 GU25 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
373849 2003 GD39 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373850 2003 HK43 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373851 2003 HW43 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373852 2003 JD5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373853 2003 OP23 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
373854 2003 OO33 28/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373855 2003 QY6 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
373856 2003 QV10 23/08/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
373857 2003 QB19 22/08/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373858 2003 QV35 22/08/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
373859 2003 QW83 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373860 2003 QQ101 29/08/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
373861 2003 RO2 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
373862 2003 RK4 02/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373863 2003 SA2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373864 2003 SO7 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373865 2003 SP9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
373866 2003 SX23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373867 2003 SG33 18/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,5 km MPC · JPL
373868 2003 SY40 17/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373869 2003 SF49 18/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
373870 2003 SW51 18/09/2003 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
373871 2003 ST53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373872 2003 SN63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373873 2003 SO65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
373874 2003 SL87 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373875 2003 SP117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373876 2003 SH124 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
373877 2003 SQ139 26/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373878 2003 SO158 23/09/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
373879 2003 SM174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
373880 2003 SD214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
373881 2003 SU222 27/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373882 2003 SG227 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373883 2003 SB234 25/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
373884 2003 SB247 26/09/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
373885 2003 SA275 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
373886 2003 SM301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
373887 2003 SS306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373888 2003 SA319 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373889 2003 SC323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373890 2003 SQ326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373891 2003 SU328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373892 2003 SJ329 22/09/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
373893 2003 SG333 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373894 2003 SN334 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
373895 2003 SM335 26/09/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
373896 2003 SO338 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
373897 2003 TK14 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
373898 2003 TO31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373899 2003 TS42 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
373900 2003 TB55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL