Danh sách tiểu hành tinh/372801–372900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372801 2010 SY8 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
372802 2010 SA19 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
372803 2010 ST28 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
372804 2010 SH41 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372805 2010 TE7 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
372806 2010 TB38 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372807 2010 TP40 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
372808 2010 TP43 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
372809 2010 TW56 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
372810 2010 TO64 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
372811 2010 TS85 30/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
372812 2010 TA113 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372813 2010 TX116 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
372814 2010 TW124 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
372815 2010 TL138 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372816 2010 TG151 08/10/2010 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
372817 2010 TQ161 07/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
372818 2010 US13 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372819 2010 UF16 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
372820 2010 UT16 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372821 2010 UE25 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372822 2010 UF26 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
372823 2010 UZ32 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372824 2010 UB35 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372825 2010 UG41 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372826 2010 UU45 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
372827 2010 UH54 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372828 2010 UJ57 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
372829 2010 UQ57 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372830 2010 UL60 21/10/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
372831 2010 UR64 29/05/2009 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
372832 2010 UJ70 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372833 2010 UE73 20/10/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
372834 2010 UU76 19/10/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
372835 2010 UA80 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
372836 2010 VT14 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
372837 2010 VQ22 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372838 2010 VG32 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
372839 2010 VH47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372840 2010 VA61 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
372841 2010 VZ61 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
372842 2010 VE86 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
372843 2010 VM91 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
372844 2010 VZ91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372845 2010 VK92 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
372846 2010 VN99 24/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
372847 2010 VK101 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372848 2010 VR112 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372849 2010 VN128 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
372850 2010 VA130 24/09/2000 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
372851 2010 VW135 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
372852 2010 VN148 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372853 2010 VK150 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
372854 2010 VZ159 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372855 2010 VX160 28/05/2009 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
372856 2010 VK162 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
372857 2010 VZ163 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372858 2010 VB171 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372859 2010 VG173 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372860 2010 VJ173 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
372861 2010 VE182 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372862 2010 VX196 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
372863 2010 VB197 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372864 2010 VR213 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372865 2010 VG216 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
372866 2010 VP216 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
372867 2010 VO217 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372868 2010 VA218 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
372869 2010 WG22 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
372870 2010 WZ27 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372871 2010 WJ28 18/12/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
372872 2010 WA40 01/11/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
372873 2010 WZ43 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
372874 2010 WB52 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372875 2010 WC52 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
372876 2010 WG60 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
372877 2010 WS61 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
372878 2010 XY2 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372879 2010 XZ2 16/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
372880 2010 XO66 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372881 2010 XF68 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372882 2010 XT83 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
372883 2010 XZ83 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
372884 2010 XD84 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
372885 2010 XZ84 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372886 2010 XL85 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372887 2010 YM 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
372888 2010 YC3 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
372889 2011 AC9 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372890 2011 AD13 04/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
372891 2011 AS15 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372892 2011 AO21 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372893 2011 AP23 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372894 2011 AD26 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
372895 2011 AE26 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372896 2011 AL31 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372897 2011 AJ32 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372898 2011 AW33 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372899 2011 AD34 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
372900 2011 AK38 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL