Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/373701–373800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373701 2002 RK175 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373702 2002 RX197 13/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
373703 2002 RS204 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373704 2002 RD237 15/09/2002 Palomar R. Matson 3,1 km MPC · JPL
373705 2002 RK237 15/09/2002 Palomar R. Matson 4,0 km MPC · JPL
373706 2002 RY241 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,7 km MPC · JPL
373707 2002 RK247 15/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
373708 2002 RB249 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373709 2002 RZ252 14/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
373710 2002 RC256 04/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373711 2002 RL258 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373712 2002 RR259 15/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
373713 2002 RJ260 12/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
373714 2002 RA261 10/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
373715 2002 RH267 14/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
373716 2002 RE269 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
373717 2002 RF273 14/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
373718 2002 RS276 14/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
373719 2002 RX277 04/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
373720 2002 RG278 01/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
373721 2002 RV282 14/09/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
373722 2002 SR5 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
373723 2002 SV12 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
373724 2002 SW16 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
373725 2002 SZ22 26/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
373726 2002 SO24 28/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
373727 2002 SX29 28/09/2002 Haleakala NEAT 760 m MPC · JPL
373728 2002 SF43 28/09/2002 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
373729 2002 SM49 30/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
373730 2002 SL64 16/09/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
373731 2002 SA69 26/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
373732 2002 TC12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
373733 2002 TS14 05/09/2002 Xinglong SCAP 790 m MPC · JPL
373734 2002 TH19 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373735 2002 TB25 02/10/2002 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
373736 2002 TQ27 02/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
373737 2002 TF33 02/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
373738 2002 TA35 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373739 2002 TE52 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
373740 2002 TY60 03/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
373741 2002 TK67 04/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373742 2002 TE72 03/10/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
373743 2002 TH73 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
373744 2002 TO74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
373745 2002 TL84 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
373746 2002 TS85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
373747 2002 TF94 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373748 2002 TM130 04/10/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
373749 2002 TN138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
373750 2002 TW142 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373751 2002 TF143 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373752 2002 TW144 02/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
373753 2002 TK155 05/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373754 2002 TU164 05/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373755 2002 TY165 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
373756 2002 TF169 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
373757 2002 TM169 03/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
373758 2002 TF187 04/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373759 2002 TS200 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373760 2002 TZ202 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
373761 2002 TQ204 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373762 2002 TE211 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
373763 2002 TO221 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373764 2002 TF239 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
373765 2002 TW246 09/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373766 2002 TA247 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
373767 2002 TS247 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373768 2002 TT255 09/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373769 2002 TE268 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373770 2002 TM273 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373771 2002 TM282 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
373772 2002 TJ290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373773 2002 TR303 04/10/2002 Apache Point SDSS 520 m MPC · JPL
373774 2002 TL305 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
373775 2002 TJ307 04/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
373776 2002 TF320 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
373777 2002 TQ321 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
373778 2002 TS331 05/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
373779 2002 TH336 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
373780 2002 TK341 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
373781 2002 TG344 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
373782 2002 TS346 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
373783 2002 TG350 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
373784 2002 TM355 10/10/2002 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
373785 2002 TL356 10/10/2002 Apache Point SDSS 520 m MPC · JPL
373786 2002 UU4 29/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
373787 2002 UJ5 28/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373788 2002 UL20 28/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
373789 2002 UU32 30/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
373790 2002 UQ41 31/10/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
373791 2002 UJ61 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
373792 2002 UN61 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
373793 2002 UB72 18/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373794 2002 UP72 16/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373795 2002 UY74 31/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373796 2002 UP75 31/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373797 2002 VQ2 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373798 2002 VG17 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373799 2002 VL29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373800 2002 VU32 05/11/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL