Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/373301–373400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373301 2012 HA75 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373302 2012 HL77 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373303 2012 HM80 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
373304 2012 HR80 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373305 2012 HH82 23/02/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
373306 2012 JT 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
373307 2012 JX1 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
373308 2012 JZ1 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
373309 2012 JG2 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373310 2012 JB3 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373311 2012 JW6 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
373312 2012 JK7 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
373313 2012 JP7 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373314 2012 JC8 11/01/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
373315 2012 JE8 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
373316 2012 JP8 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373317 2012 JP9 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
373318 2012 JR9 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373319 2012 JD13 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373320 2012 JK15 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373321 2012 JL15 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373322 2012 JQ16 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373323 2012 JD19 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373324 2012 JW19 08/08/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
373325 2012 JG20 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373326 2012 JX20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373327 2012 JR21 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373328 2012 JY21 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373329 2012 JW23 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373330 2012 JZ24 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373331 2012 JG25 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373332 2012 JJ26 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
373333 2012 JE30 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
373334 2012 JZ31 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373335 2012 JE32 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373336 2012 JC34 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
373337 2012 JL34 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373338 2012 JW37 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
373339 2012 JQ38 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373340 2012 JF40 28/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373341 2012 JN41 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
373342 2012 JG43 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373343 2012 JY48 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
373344 2012 JC51 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373345 2012 JV52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
373346 2012 JN64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373347 2012 JH65 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373348 2012 KP1 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
373349 2012 KQ1 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373350 2012 KU3 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373351 2012 KL5 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
373352 2012 KO6 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373353 2012 KJ7 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373354 2012 KD15 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
373355 2012 KE16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
373356 2012 KS17 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
373357 2012 KG26 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373358 2012 KG27 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373359 2012 KA31 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373360 2012 KE41 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373361 2012 KM43 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
373362 2012 KQ44 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
373363 2012 KW46 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
373364 2012 KZ47 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373365 2012 KD48 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373366 2012 KD49 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
373367 2012 LC6 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373368 2012 LN6 09/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
373369 2012 LP6 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
373370 2012 LP8 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
373371 2012 LO15 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
373372 2012 LK17 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373373 2012 LB18 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
373374 2012 LD19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373375 2012 LR19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373376 2012 LG23 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373377 2012 LR26 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373378 2012 MB3 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373379 2012 MJ5 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
373380 2012 MC9 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373381 2012 RT4 30/03/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
373382 2012 TK30 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373383 2012 TO307 28/08/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
373384 2013 GB90 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
373385 2013 JX36 24/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
373386 2013 MS4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373387 2013 MQ6 18/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
373388 2013 NU3 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
373389 2013 NU6 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373390 2013 NJ13 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373391 2013 OA7 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373392 2013 PR 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
373393 1972 RB 16/09/1972 Palomar T. Gehrels 540 m MPC · JPL
373394 1990 TQ9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,2 km MPC · JPL
373395 1993 TF6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373396 1994 SH10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373397 1995 KJ4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373398 1995 SY9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373399 1995 SK25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373400 1995 SP28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL