Danh sách tiểu hành tinh/373501–373600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373501 2001 BD10 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373502 2001 BE63 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
373503 2001 CK42 15/02/2001 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
373504 2001 EG23 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
373505 2001 FC11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
373506 2001 FY79 21/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373507 2001 FX119 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373508 2001 KW31 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373509 2001 KB44 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
373510 2001 NX18 13/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
373511 2001 OT48 16/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
373512 2001 PN48 14/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
373513 2001 RM20 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373514 2001 RE58 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373515 2001 RM90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
373516 2001 RS134 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
373517 2001 RG146 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
373518 2001 SO18 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
373519 2001 SK23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373520 2001 SM146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373521 2001 SH156 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
373522 2001 ST158 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373523 2001 SR198 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
373524 2001 SV205 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373525 2001 SG206 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
373526 2001 SP213 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
373527 2001 SN236 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
373528 2001 SS243 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
373529 2001 ST268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373530 2001 SS275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373531 2001 SF305 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373532 2001 SA348 26/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
373533 2001 TF11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373534 2001 TR169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
373535 2001 TX174 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373536 2001 TM176 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373537 2001 TJ178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373538 2001 TA181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373539 2001 TV195 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
373540 2001 TV207 11/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
373541 2001 TL209 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
373542 2001 TF215 13/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
373543 2001 TH250 14/10/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
373544 2001 UQ54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
373545 2001 UP91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
373546 2001 UP97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373547 2001 US113 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
373548 2001 UL120 22/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373549 2001 US143 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373550 2001 UX161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373551 2001 UC171 21/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373552 2001 UP222 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373553 2001 UY226 24/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373554 2001 UF227 16/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
373555 2001 VE21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373556 2001 VX30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373557 2001 VP95 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373558 2001 VE124 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373559 2001 WE25 17/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373560 2001 WX27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373561 2001 WG31 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373562 2001 WS87 19/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373563 2001 XP6 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373564 2001 XY12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373565 2001 XM32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373566 2001 XG57 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373567 2001 XT105 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373568 2001 XX106 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373569 2001 XH204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373570 2001 XP259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
373571 2001 YF5 25/12/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,3 km MPC · JPL
373572 2001 YA7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373573 2001 YM13 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
373574 2001 YH51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
373575 2001 YP72 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373576 2001 YR75 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373577 2001 YB85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373578 2001 YU151 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
373579 2002 AW11 09/01/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
373580 2002 AU48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
373581 2002 AV50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373582 2002 AA114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373583 2002 AJ137 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
373584 2002 AN174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373585 2002 AY174 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
373586 2002 AQ185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373587 2002 AL193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373588 2002 CE12 06/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
373589 2002 CG16 07/02/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,3 km MPC · JPL
373590 2002 CP32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373591 2002 CU57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373592 2002 CA59 13/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
373593 2002 CN109 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373594 2002 CA122 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373595 2002 CL123 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
373596 2002 CP124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373597 2002 CX140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373598 2002 CG149 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
373599 2002 CB164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373600 2002 CA217 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL