Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/372301–372400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372301 2008 WA12 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372302 2008 WO15 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372303 2008 WT58 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372304 2008 WP60 22/11/2008 Hibiscus N. Teamo 5,5 km MPC · JPL
372305 Bourdeille 2008 WO61 20/11/2008 Vicques M. Ory 2,1 km MPC · JPL
372306 2008 WB63 20/11/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
372307 2008 WR66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372308 2008 WT67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372309 2008 WW88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
372310 2008 WR94 29/11/2008 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
372311 2008 WM107 30/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
372312 2008 WL111 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372313 2008 WT111 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372314 2008 WN135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
372315 2008 WT140 19/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
372316 2008 XM3 02/12/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
372317 2008 XS14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372318 2008 XC35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372319 2008 XP47 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372320 2008 XL52 01/12/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
372321 2008 YR3 21/12/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
372322 2008 YD9 23/12/2008 Dauban F. Kugel 5,2 km MPC · JPL
372323 2008 YO12 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372324 2008 YN23 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
372325 2009 AV15 21/12/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
372326 2009 AN46 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
372327 2009 BQ14 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
372328 2009 BH68 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
372329 2009 BL75 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 510 m MPC · JPL
372330 2009 BW76 28/01/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
372331 2009 BU142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372332 2009 BY178 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
372333 2009 CS24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
372334 2009 CK53 30/12/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
372335 2009 DJ4 04/02/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
372336 2009 DQ13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
372337 2009 DF82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
372338 2009 DQ82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372339 2009 DS82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372340 2009 DY93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372341 2009 DG94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
372342 2009 DF97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372343 2009 EL25 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
372344 2009 EG28 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372345 2009 FG21 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
372346 2009 FA23 19/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 610 m MPC · JPL
372347 2009 FK31 25/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372348 2009 FS36 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
372349 2009 FF46 23/03/2009 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
372350 2009 FT47 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372351 2009 FV66 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
372352 2009 FA71 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
372353 2009 FG71 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372354 2009 FD74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
372355 2009 HL1 17/04/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
372356 2009 HY5 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
372357 2009 HZ13 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
372358 2009 HR21 16/04/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
372359 2009 HN29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372360 2009 HX42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372361 2009 HC47 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372362 2009 HK77 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 620 m MPC · JPL
372363 2009 HX93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372364 2009 HE102 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
372365 2009 JH2 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372366 2009 JQ6 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372367 2009 KP7 21/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 670 m MPC · JPL
372368 2009 KR20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
372369 2009 LC 02/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372370 2009 LM1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372371 2009 MK 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372372 2009 OO4 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
372373 2009 OV4 21/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
372374 2009 OK21 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
372375 2009 OJ22 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
372376 2009 OC25 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372377 2009 PN4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
372378 2009 PP4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
372379 2009 PW9 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
372380 2009 PQ11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372381 2009 PC12 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
372382 2009 PA14 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372383 2009 PX16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372384 2009 PA20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372385 2009 QY9 22/08/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,5 km MPC · JPL
372386 2009 QK12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372387 2009 QK14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372388 2009 QB15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372389 2009 QJ15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372390 2009 QH21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
372391 2009 QK31 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
372392 2009 QC34 19/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
372393 2009 QM34 27/08/2009 Sierra Stars R. Matson 860 m MPC · JPL
372394 2009 QW34 28/08/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
372395 2009 QH35 26/08/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,1 km MPC · JPL
372396 2009 QN44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372397 2009 QU44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
372398 2009 QS58 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
372399 2009 QN62 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372400 2009 RM3 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL