Danh sách tiểu hành tinh/373201–373300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373201 2012 DF83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373202 2012 DJ86 09/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
373203 2012 DS86 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373204 2012 DO88 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373205 2012 DV90 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
373206 2012 DB91 04/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
373207 2012 DM94 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
373208 2012 EJ2 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
373209 2012 EK4 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373210 2012 EH8 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373211 2012 FE2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
373212 2012 FF7 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373213 2012 FO25 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373214 2012 FD30 18/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373215 2012 FE31 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
373216 2012 FX33 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
373217 2012 FJ36 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
373218 2012 FK40 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373219 2012 FL40 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
373220 2012 FY40 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373221 2012 FT54 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373222 2012 FV54 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
373223 2012 FG56 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373224 2012 FG57 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
373225 2012 FM60 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
373226 2012 FG61 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373227 2012 FS61 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
373228 2012 FW61 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373229 2012 FG65 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373230 2012 FY68 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
373231 2012 FV69 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
373232 2012 FV72 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373233 2012 FL73 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373234 2012 FE74 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373235 2012 FN74 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
373236 2012 FA75 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
373237 2012 FC76 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
373238 2012 FA77 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
373239 2012 FR77 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373240 2012 FK80 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
373241 2012 GQ5 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373242 2012 GC7 23/04/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
373243 2012 GU8 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373244 2012 GK9 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373245 2012 GR9 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
373246 2012 GS9 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
373247 2012 GC10 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
373248 2012 GQ18 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
373249 2012 GW19 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373250 2012 GG21 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
373251 2012 GR21 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373252 2012 GW22 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
373253 2012 GA31 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
373254 2012 GB31 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
373255 2012 GB32 02/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
373256 2012 GC33 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
373257 2012 GW33 14/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
373258 2012 GN38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373259 2012 GE39 29/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373260 2012 HF3 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
373261 2012 HQ3 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
373262 2012 HW5 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373263 2012 HH6 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373264 2012 HX6 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
373265 2012 HD7 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373266 2012 HB11 29/06/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
373267 2012 HW11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373268 2012 HZ12 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
373269 2012 HM18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
373270 2012 HB19 12/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
373271 2012 HN23 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
373272 2012 HO23 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373273 2012 HF26 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
373274 2012 HN28 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
373275 2012 HQ34 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373276 2012 HU35 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373277 2012 HC36 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
373278 2012 HL39 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
373279 2012 HE40 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373280 2012 HL40 30/04/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
373281 2012 HQ41 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
373282 2012 HO43 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
373283 2012 HD48 29/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
373284 2012 HO48 16/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373285 2012 HP48 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373286 2012 HC49 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
373287 2012 HP50 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373288 2012 HN51 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373289 2012 HV52 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373290 2012 HF53 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373291 2012 HO54 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
373292 2012 HJ56 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
373293 2012 HZ56 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373294 2012 HR58 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
373295 2012 HA60 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373296 2012 HY60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
373297 2012 HX67 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373298 2012 HZ68 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373299 2012 HJ71 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
373300 2012 HQ72 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL