Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/373101–373200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373101 2011 GW21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373102 2011 GK36 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373103 2011 GT36 11/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
373104 2011 GZ36 19/05/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
373105 2011 GX38 11/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
373106 2011 GH42 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373107 2011 GV44 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373108 2011 GE45 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373109 2011 GK54 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
373110 2011 GB56 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373111 2011 GS59 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373112 2011 GR62 16/01/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
373113 2011 GG75 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
373114 2011 GA76 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
373115 2011 GJ83 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
373116 2011 GZ84 16/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
373117 2011 GQ87 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
373118 2011 GU87 02/02/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
373119 2011 HX4 30/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
373120 2011 HQ10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373121 2011 HJ37 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
373122 2011 HW43 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373123 2011 HC65 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
373124 2011 HE65 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373125 2011 HO68 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373126 2011 HU70 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
373127 2011 HA73 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373128 2011 HE75 13/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
373129 2011 HK78 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373130 2011 HL86 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373131 2011 HM87 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373132 2011 HX98 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373133 2011 HP102 26/05/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
373134 2011 KV18 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373135 2011 SD173 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 1,1 km MPC · JPL
373136 2011 YF6 18/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
373137 2011 YA11 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
373138 2011 YF24 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
373139 2011 YA56 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373140 2012 AH17 18/01/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
373141 2012 BN 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
373142 2012 BU9 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373143 2012 BC15 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373144 2012 BG15 11/05/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
373145 2012 BO24 20/03/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
373146 2012 BJ26 03/10/2005 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
373147 2012 BX27 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
373148 2012 BU47 05/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
373149 2012 BJ53 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373150 2012 BG55 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
373151 2012 BF122 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
373152 2012 BM122 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373153 2012 BM132 29/12/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
373154 2012 BY148 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373155 2012 CJ7 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
373156 2012 CL18 26/05/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
373157 2012 CR19 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373158 2012 CY29 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
373159 2012 CT47 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
373160 2012 CU51 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
373161 2012 CE53 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373162 2012 CH57 28/03/2009 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
373163 2012 DK 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373164 2012 DS1 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
373165 2012 DO4 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373166 2012 DX6 14/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
373167 2012 DS13 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
373168 2012 DH15 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373169 2012 DU19 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373170 2012 DW19 08/07/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
373171 2012 DW25 16/03/2005 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
373172 2012 DO27 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373173 2012 DB30 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
373174 2012 DT31 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
373175 2012 DC32 18/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
373176 2012 DX33 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
373177 2012 DT35 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
373178 2012 DO38 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373179 2012 DQ43 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
373180 2012 DN46 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373181 2012 DO46 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373182 2012 DB47 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
373183 2012 DT47 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
373184 2012 DL53 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373185 2012 DM53 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373186 2012 DX58 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373187 2012 DG59 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373188 2012 DR59 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
373189 2012 DD65 07/02/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
373190 2012 DH67 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
373191 2012 DD71 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
373192 2012 DK74 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
373193 2012 DH75 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
373194 2012 DH76 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
373195 2012 DN76 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373196 2012 DZ77 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
373197 2012 DH78 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373198 2012 DD79 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
373199 2012 DU81 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
373200 2012 DF82 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL