Danh sách tiểu hành tinh/372101–372200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372101 2008 SA105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372102 2008 SR119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372103 2008 SK120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372104 2008 SZ122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372105 2008 SK128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
372106 2008 ST128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372107 2008 SJ129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372108 2008 SK129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372109 2008 SX129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372110 2008 SG131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
372111 2008 SR132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372112 2008 SU132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372113 2008 SM134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372114 2008 SP136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372115 2008 SF142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372116 2008 SM145 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372117 2008 SV146 23/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372118 2008 SE161 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372119 2008 SB162 28/09/2008 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
372120 2008 SY164 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
372121 2008 SM167 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
372122 2008 SV169 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372123 2008 SZ179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372124 2008 SJ180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
372125 2008 SF182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372126 2008 SA193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
372127 2008 SY196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372128 2008 SA198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
372129 2008 SC198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372130 2008 ST206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372131 2008 SC220 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
372132 2008 SE226 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372133 2008 SE236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
372134 2008 SN237 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372135 2008 SF240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372136 2008 SP241 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372137 2008 SH243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372138 2008 SG244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372139 2008 SQ248 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372140 2008 SW249 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372141 2008 SA253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372142 2008 SV256 21/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372143 2008 SP261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372144 2008 SH265 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372145 2008 SR265 29/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372146 2008 SH267 23/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
372147 2008 SQ267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
372148 2008 SQ271 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372149 2008 SU273 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372150 2008 SJ279 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372151 2008 SQ282 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372152 2008 SV284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372153 2008 SD289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372154 2008 SG293 30/09/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
372155 2008 SM293 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
372156 2008 SK297 30/09/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
372157 2008 SC308 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372158 2008 SL309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
372159 2008 SF310 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
372160 2008 TP1 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372161 2008 TB3 03/10/2008 Sandlot G. Hug 3,6 km MPC · JPL
372162 2008 TZ5 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
372163 2008 TT8 06/10/2008 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
372164 2008 TV13 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372165 2008 TZ13 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372166 2008 TG16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372167 2008 TF24 02/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
372168 2008 TO34 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372169 2008 TL38 01/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
372170 2008 TL42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
372171 2008 TE46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372172 2008 TH51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372173 2008 TN53 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372174 2008 TB55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372175 2008 TX55 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372176 2008 TW57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372177 2008 TB63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372178 2008 TD63 02/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372179 2008 TZ63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372180 2008 TP66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372181 2008 TW73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372182 2008 TS77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372183 2008 TA80 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372184 2008 TB84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372185 2008 TB85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372186 2008 TV85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372187 2008 TY85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372188 2008 TR89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372189 2008 TS89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372190 2008 TT98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372191 2008 TC99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372192 2008 TX105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372193 2008 TU106 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372194 2008 TZ110 06/10/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
372195 2008 TS123 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372196 2008 TX127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372197 2008 TN130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
372198 2008 TC131 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372199 2008 TM133 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372200 2008 TA142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL