Danh sách tiểu hành tinh/374101–374200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374101 2004 RO289 10/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
374102 2004 RT289 15/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
374103 2004 RT291 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
374104 2004 RR315 15/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
374105 2004 RJ339 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374106 2004 RP356 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374107 2004 SE 16/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
374108 2004 SY7 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374109 2004 SZ23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374110 2004 SH24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
374111 2004 SU28 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
374112 2004 SW34 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
374113 2004 SQ35 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
374114 2004 SP50 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374115 2004 TO2 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
374116 2004 TG6 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
374117 2004 TO17 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
374118 2004 TR19 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
374119 2004 TU27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374120 2004 TJ35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374121 2004 TN36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374122 2004 TR45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374123 2004 TP65 05/10/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
374124 2004 TC69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
374125 2004 TM69 19/08/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
374126 2004 TQ72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374127 2004 TO74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
374128 2004 TR106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
374129 2004 TY106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
374130 2004 TP114 08/10/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
374131 2004 TS115 12/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 3,2 km MPC · JPL
374132 2004 TQ116 04/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
374133 2004 TQ122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
374134 2004 TA125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
374135 2004 TO130 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
374136 2004 TW132 07/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
374137 2004 TH133 07/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
374138 2004 TB136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
374139 2004 TQ137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
374140 2004 TP160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374141 2004 TU174 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
374142 2004 TB187 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374143 2004 TJ191 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374144 2004 TO204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374145 2004 TQ207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374146 2004 TV212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374147 2004 TY212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
374148 2004 TW214 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
374149 2004 TL249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
374150 2004 TL252 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374151 2004 TH257 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374152 2004 TA275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374153 2004 TO278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374154 2004 TD283 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374155 2004 TK307 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
374156 2004 TL327 15/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
374157 2004 TL340 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374158 2004 UL 18/10/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
374159 2004 UJ5 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
374160 2004 VB4 03/11/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
374161 2004 VZ7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374162 2004 VF16 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
374163 2004 VY19 04/11/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
374164 2004 VD29 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
374165 2004 VG40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374166 2004 VX46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374167 2004 VT53 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
374168 2004 VS56 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
374169 2004 VE60 09/11/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
374170 2004 VX65 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374171 2004 VC75 12/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
374172 2004 VM82 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374173 2004 VH115 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
374174 2004 WA8 19/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
374175 2004 XM4 01/12/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
374176 2004 XG12 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
374177 2004 XA39 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
374178 2004 XJ69 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
374179 2004 XQ76 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
374180 2004 XZ107 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
374181 2004 XV111 09/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
374182 2004 XX132 14/12/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
374183 2004 XV159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
374184 2004 XJ186 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
374185 2004 YZ2 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
374186 2004 YF20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
374187 2004 YY32 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
374188 2005 AD3 06/01/2005 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
374189 2005 AR49 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
374190 2005 AN66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374191 2005 AV68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374192 2005 BF9 16/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
374193 2005 CZ29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374194 2005 CZ54 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374195 2005 CQ63 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
374196 2005 EL26 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
374197 2005 EQ27 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
374198 2005 EU43 03/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 730 m MPC · JPL
374199 2005 EC50 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
374200 2005 EP50 03/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL