Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/37301–37400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37301 2001 CA39 13/02/2001 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
37302 2001 EG11 02/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
37303 2001 EF23 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
37304 2001 EW23 15/03/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
37305 2001 HF55 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
37306 2001 KW46 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37307 2001 LG16 13/06/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
37308 2001 OP16 21/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
37309 Pajuelo 2001 OX62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37310 2001 OE107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37311 2001 PH28 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
37312 2001 PJ62 13/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
37313 2001 QC 16/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 5,5 km MPC · JPL
37314 2001 QP 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37315 2001 QQ16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37316 2001 QS28 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
37317 2001 QT31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37318 2001 QZ31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37319 2001 QL37 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
37320 2001 QF51 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
37321 2001 QX69 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37322 2001 QM76 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
37323 2001 QY76 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37324 2001 QN77 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37325 2001 QG78 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37326 2001 QA79 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37327 2001 QG79 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37328 2001 QN99 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
37329 2001 QW108 23/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
37330 2001 QN136 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37331 2001 QY138 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37332 2001 QJ140 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37333 2001 QU178 27/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
37334 2001 QW197 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37335 2001 QX268 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37336 2001 RM 06/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37337 2001 RH72 10/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37338 2001 RF93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
37339 2001 RQ94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
37340 2001 RY120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37341 2001 SO16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
37342 2001 SA22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37343 2001 SG27 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37344 2001 SS54 16/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37345 2001 SV153 17/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37346 2001 SU154 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37347 2001 SB287 22/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
37348 2001 SH289 27/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
37349 Lynnaequick 2001 SV291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
37350 2001 TU19 09/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37351 2001 TE36 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37352 2001 TW64 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37353 2001 TG66 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
37354 2001 TN107 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
37355 2001 TQ116 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
37356 2001 TY187 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
37357 2001 TD196 12/10/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
37358 2001 UM10 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
37359 2001 UM17 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
37360 2001 UZ24 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
37361 2001 UW46 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37362 2001 UM65 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37363 2001 UU94 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
37364 2001 UW118 22/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
37365 2001 UG153 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37366 2001 UZ157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37367 2001 VC 06/11/ 2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
37368 2001 VR 07/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37369 2001 VV 06/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37370 2001 VM9 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37371 2001 VR27 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37372 2001 VF33 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37373 2001 VM34 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37374 2001 VA37 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
37375 2001 VY39 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37376 2001 VD42 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37377 2001 VP46 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37378 2001 VU76 12/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37379 2001 VP92 15/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37380 2001 VF94 15/11/ 2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
37381 2001 VZ119 12/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37382 2001 VR120 12/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37383 2001 VM122 13/11/ 2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
37384 2001 WU1 18/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37385 2001 WP27 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
37386 2001 WG29 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37387 2001 WT29 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37388 2001 WJ36 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37389 2001 WR38 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37390 2001 WL49 30/11/ 2001 Kingsnake J. V. McClusky 8,0 km MPC · JPL
37391 Ebre 2001 XB 01/12/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 3,1 km MPC · JPL
37392 Yukiniall 2001 XP16 10/12/2001 Uccle T. Pauwels, H. Boffin 2,3 km MPC · JPL
37393 2001 XF24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37394 2001 XK24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37395 2001 XJ30 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37396 2001 XM42 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37397 2001 XP47 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37398 2001 XY49 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
37399 2001 XO61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
37400 2001 XG67 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL