Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/37201–37300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37201 2000 WS94 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
37202 2000 WK95 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37203 2000 WS98 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37204 2000 WE100 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
37205 2000 WD102 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37206 2000 WQ102 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37207 2000 WM103 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
37208 2000 WK104 27/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37209 2000 WA108 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
37210 2000 WW113 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
37211 2000 WK119 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
37212 2000 WO126 16/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
37213 2000 WD127 17/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
37214 2000 WG130 19/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
37215 2000 WU131 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
37216 2000 WZ132 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
37217 2000 WV135 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
37218 Kimyoonyoung 2000 WE137 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
37219 2000 WN137 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
37220 2000 WX138 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37221 2000 WA142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
37222 2000 WB142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
37223 2000 WD142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
37224 2000 WH142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
37225 2000 WN142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
37226 2000 WQ142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
37227 2000 WW142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
37228 2000 WE146 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
37229 2000 WJ146 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
37230 2000 WA147 28/11/ 2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
37231 2000 WW148 29/11/ 2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
37232 2000 WS154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37233 2000 WV154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
37234 2000 WY154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37235 2000 WP155 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
37236 2000 WX161 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
37237 2000 WZ161 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
37238 2000 WY167 24/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
37239 2000 WB168 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37240 2000 WP171 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37241 2000 WS171 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37242 2000 WE172 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37243 2000 WM174 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
37244 2000 WF175 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
37245 2000 WL179 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37246 2000 WH180 27/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
37247 2000 WM181 30/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
37248 2000 WB182 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37249 2000 WZ182 17/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37250 2000 WX183 30/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
37251 2000 WX184 29/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
37252 2000 WR186 27/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
37253 2000 WN188 18/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
37254 2000 WO188 18/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37255 2000 WX189 18/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
37256 2000 WX191 19/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
37257 2000 XM2 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
37258 2000 XT3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37259 2000 XF4 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
37260 2000 XR4 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
37261 2000 XC5 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37262 2000 XC9 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
37263 2000 XP12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37264 2000 XS16 01/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37265 2000 XT17 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37266 2000 XG18 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
37267 2000 XJ23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37268 2000 XB24 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
37269 2000 XO24 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37270 2000 XP32 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37271 2000 XR34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37272 2000 XR39 04/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37273 2000 XP40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37274 2000 XO42 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37275 2000 XF43 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
37276 2000 XL43 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37277 2000 YJ 16/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37278 2000 YE7 20/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37279 Hukvaldy 2000 YK12 22/12/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,9 km MPC · JPL
37280 2000 YT19 28/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 9,7 km MPC · JPL
37281 2000 YA61 30/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
37282 2000 YJ67 28/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
37283 2000 YA71 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
37284 2000 YG76 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
37285 2000 YJ78 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37286 2000 YL101 28/12/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
37287 2000 YM101 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37288 2000 YU121 22/12/2000 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
37289 2000 YK124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
37290 2000 YX135 22/12/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
37291 2001 AP26 05/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37292 2001 AN34 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37293 2001 AF43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
37294 2001 BT44 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37295 2001 BB46 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37296 2001 BX54 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37297 2001 BQ77 26/01/2001 Haleakala NEAT 27 km MPC · JPL
37298 2001 BU80 19/01/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
37299 2001 CN21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 25 km MPC · JPL
37300 2001 CW32 13/02/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL