Danh sách tiểu hành tinh/372901–373000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372901 2011 AC43 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372902 2011 AR46 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372903 2011 AB53 11/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
372904 2011 AF58 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372905 2011 AF61 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372906 2011 AM65 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372907 2011 AT65 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372908 2011 AZ67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
372909 2011 AY68 22/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
372910 2011 AB70 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372911 2011 AJ75 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372912 2011 AN76 14/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372913 2011 AN77 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372914 2011 BD 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372915 2011 BW4 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372916 2011 BA5 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372917 2011 BV5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372918 2011 BW5 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372919 2011 BW8 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372920 2011 BO9 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372921 2011 BT9 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372922 2011 BM17 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
372923 2011 BV19 01/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
372924 2011 BC21 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372925 2011 BW21 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372926 2011 BR22 17/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
372927 2011 BO25 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372928 2011 BW27 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372929 2011 BG28 15/01/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
372930 2011 BZ28 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372931 2011 BE32 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
372932 2011 BL35 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372933 2011 BC38 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
372934 2011 BS46 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372935 2011 BT47 19/02/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
372936 2011 BN51 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372937 2011 BO53 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
372938 2011 BC54 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372939 2011 BF61 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372940 2011 BX66 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372941 2011 BQ70 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372942 2011 BN71 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
372943 2011 BQ71 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372944 2011 BF73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372945 2011 BN73 15/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
372946 2011 BO73 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372947 2011 BL74 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372948 2011 BE76 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372949 2011 BR76 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372950 2011 BO78 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
372951 2011 BY78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372952 2011 BL85 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372953 2011 BJ86 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372954 2011 BJ89 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372955 2011 BO89 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372956 2011 BX89 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372957 2011 BA97 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372958 2011 BU99 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372959 2011 BQ102 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372960 2011 BS103 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372961 2011 BH104 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372962 2011 BL105 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372963 2011 BY111 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372964 2011 BT112 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372965 2011 BS116 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372966 2011 BK119 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372967 2011 BV124 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372968 2011 BP152 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372969 2011 CX 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
372970 2011 CD2 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372971 2011 CW10 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372972 2011 CT14 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372973 2011 CV27 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372974 2011 CE32 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372975 2011 CT33 22/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
372976 2011 CF34 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
372977 2011 CT34 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372978 2011 CZ34 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372979 2011 CB49 15/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372980 2011 CY49 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372981 2011 CY53 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372982 2011 CB54 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372983 2011 CP59 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372984 2011 CS67 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
372985 2011 CT68 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372986 2011 CS70 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372987 2011 CF71 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
372988 2011 CK71 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372989 2011 CE73 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
372990 2011 CJ74 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372991 2011 CN75 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372992 2011 CQ76 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372993 2011 CP80 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372994 2011 CD86 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372995 2011 CQ86 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372996 2011 CD87 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372997 2011 CC88 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372998 2011 CW89 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372999 2011 CR90 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373000 2011 CF92 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also