Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/371901–372000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371901 2008 CY147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371902 2008 CF150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371903 2008 CM175 06/02/2008 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
371904 2008 CG183 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
371905 2008 CK198 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371906 2008 CT201 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371907 2008 CC213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371908 2008 DD16 27/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371909 2008 DK22 28/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
371910 2008 DO32 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371911 2008 DB47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
371912 2008 DG55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371913 2008 DQ58 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371914 2008 DS58 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
371915 2008 DZ71 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371916 2008 DQ72 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371917 2008 DW81 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371918 2008 DX81 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
371919 2008 DK83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
371920 2008 DN88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371921 2008 EZ 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371922 2008 EE7 05/03/2008 Altschwendt W. Ries 740 m MPC · JPL
371923 2008 EY10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371924 2008 EE13 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371925 2008 ET13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371926 2008 EL17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371927 2008 EE19 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371928 2008 EX25 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
371929 2008 EV59 08/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371930 2008 EN64 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371931 2008 EH70 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371932 2008 ES70 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371933 2008 EQ75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371934 2008 ET75 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371935 2008 EV78 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371936 2008 ED79 08/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371937 2008 EH104 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
371938 2008 EX108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
371939 2008 EL121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371940 2008 ET127 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
371941 2008 ET129 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371942 2008 EO138 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371943 2008 EZ138 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371944 2008 EW140 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371945 2008 EV142 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371946 2008 EU148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371947 2008 ET149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
371948 2008 EW166 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
371949 2008 FB3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371950 2008 FB7 30/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
371951 2008 FX19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371952 2008 FK26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371953 2008 FG34 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371954 2008 FY37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371955 2008 FY38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371956 2008 FA39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371957 2008 FQ43 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
371958 2008 FX49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371959 2008 FT50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371960 2008 FM51 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371961 2008 FQ58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371962 2008 FQ83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371963 2008 FX97 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371964 2008 FE101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371965 2008 FV102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371966 2008 FV116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371967 2008 FV125 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371968 2008 FM126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371969 2008 FV128 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371970 2008 FV132 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371971 2008 FQ134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371972 2008 FQ135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371973 2008 GE1 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
371974 2008 GO12 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
371975 2008 GK14 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371976 2008 GW38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371977 2008 GN40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371978 2008 GC52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371979 2008 GR66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371980 2008 GO68 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371981 2008 GY76 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
371982 2008 GK93 06/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
371983 2008 GH95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371984 2008 GY95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371985 2008 GL100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371986 2008 GZ103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371987 2008 GM104 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371988 2008 GO110 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371989 2008 GW111 11/04/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
371990 2008 GF129 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371991 2008 GU129 04/04/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
371992 2008 GD137 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371993 2008 GD144 03/04/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
371994 2008 HX4 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371995 2008 HJ9 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371996 2008 HH12 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
371997 2008 HO14 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371998 2008 HC16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371999 2008 HU19 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372000 2008 HS22 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also