Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/372701–372800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372701 2009 WV230 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372702 2009 WJ237 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372703 2009 WE248 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372704 2009 WL249 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372705 2009 WX249 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372706 2009 WT250 24/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
372707 2009 WM256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372708 2009 WY258 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372709 2009 WZ259 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372710 2009 WF260 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
372711 2009 WQ260 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372712 2009 XG2 11/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 5,4 km MPC · JPL
372713 2009 XJ7 10/12/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
372714 2009 XT10 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
372715 2009 XR11 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372716 2009 XS12 11/12/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372717 2009 XX16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
372718 2009 XD19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
372719 2009 XK19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372720 2009 XU20 15/12/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
372721 2009 XD21 03/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
372722 2009 XN21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372723 2009 XY22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
372724 2009 YA4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372725 2009 YJ4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372726 2009 YL4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
372727 2009 YH6 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372728 2009 YV9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372729 2009 YO11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372730 2009 YM17 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372731 2009 YX19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372732 2009 YD20 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372733 2009 YP20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372734 2009 YE21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
372735 2010 AG17 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372736 2010 AD23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372737 2010 AR25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
372738 2010 AT47 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372739 2010 AV48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372740 2010 AH49 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372741 2010 AP49 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372742 2010 AF55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372743 2010 AG60 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
372744 2010 AQ61 15/01/2010 Mayhill iTelescope Obs. 4,2 km MPC · JPL
372745 2010 AH64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372746 2010 AJ67 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372747 2010 AT67 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372748 2010 AV69 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372749 2010 AG80 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
372750 2010 BT 17/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
372751 2010 BZ2 19/01/2010 Črni Vrh Črni Vrh 2,2 km MPC · JPL
372752 2010 BV14 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372753 2010 CY1 05/02/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372754 2010 CJ2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372755 2010 CC13 09/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
372756 2010 CR15 20/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
372757 2010 CT21 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372758 2010 CD27 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372759 2010 CH28 09/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
372760 2010 CJ29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
372761 2010 CV69 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
372762 2010 CQ70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
372763 2010 CP92 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372764 2010 CW107 14/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372765 2010 CV120 15/02/2010 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
372766 2010 CD138 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372767 2010 CB141 15/02/2010 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
372768 2010 CR142 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372769 2010 CY159 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
372770 2010 CF160 09/02/2010 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
372771 2010 CM160 13/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372772 2010 CY169 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
372773 2010 DG6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372774 2010 DO20 18/02/2010 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
372775 2010 DR35 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372776 2010 DH43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
372777 2010 DN44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
372778 2010 DS60 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372779 2010 EX140 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372780 2010 FP6 16/03/2010 Dauban F. Kugel 4,7 km MPC · JPL
372781 2010 FC34 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
372782 2010 FQ43 21/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
372783 2010 GC41 07/04/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
372784 2010 GS173 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372785 2010 JL34 07/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 710 m MPC · JPL
372786 2010 NA114 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372787 2010 OK61 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372788 2010 OR125 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372789 2010 PK26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372790 2010 PQ26 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
372791 2010 RT51 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
372792 2010 RR60 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
372793 2010 RA62 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
372794 2010 RG107 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
372795 2010 RS107 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
372796 2010 RT113 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
372797 2010 RW141 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372798 2010 RH154 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372799 2010 RO173 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
372800 2010 ST8 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL