Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/371801–371900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371801 2007 RE36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
371802 2007 RJ51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
371803 2007 RR57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371804 2007 RS68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
371805 2007 RW149 12/09/2007 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
371806 2007 RQ162 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
371807 2007 RE190 11/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
371808 2007 RD289 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
371809 2007 RG308 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
371810 2007 RR308 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371811 2007 TZ36 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
371812 2007 TA60 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
371813 2007 TQ62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
371814 2007 TD65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
371815 2007 TQ144 06/10/2007 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
371816 2007 TD232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371817 2007 TV337 13/10/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
371818 2007 TY349 16/08/2007 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
371819 2007 TN356 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371820 2007 UW 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
371821 2007 UJ12 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
371822 2007 UD43 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
371823 2007 UY49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371824 2007 UJ108 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
371825 2007 UO132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
371826 2007 US132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
371827 2007 UZ132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
371828 2007 VC5 03/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 6,2 km MPC · JPL
371829 2007 VF6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
371830 2007 VS62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371831 2007 VD98 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371832 2007 VJ230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
371833 2007 VU235 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
371834 2007 VR245 08/11/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
371835 2007 VW314 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371836 2007 VE317 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371837 2007 VM318 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
371838 2007 VW324 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371839 2007 VU334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371840 2007 VE335 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371841 2007 WK27 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
371842 2007 WH58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
371843 2007 XX25 15/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 970 m MPC · JPL
371844 2007 XA30 15/12/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
371845 2007 XC50 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371846 2007 YT11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
371847 2007 YQ14 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371848 2007 YU34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371849 2007 YE38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371850 2007 YV48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371851 2007 YK63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
371852 2007 YP74 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371853 2008 AD20 10/01/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
371854 2008 AE20 10/01/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
371855 2008 AA29 05/01/2008 Mayhill W. G. Dillon, D. Wells 730 m MPC · JPL
371856 2008 AP64 10/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371857 2008 AE75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371858 2008 AQ98 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
371859 2008 AJ111 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
371860 2008 BX7 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
371861 2008 BN19 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371862 2008 BX24 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371863 2008 BN26 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
371864 2008 BZ37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371865 2008 BN47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371866 2008 CQ4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371867 2008 CO21 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371868 2008 CQ21 07/02/2008 Taunus E. Schwab, U. Zimmer 630 m MPC · JPL
371869 2008 CJ24 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371870 2008 CP24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371871 2008 CQ24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371872 2008 CW24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371873 2008 CZ29 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371874 2008 CN30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371875 2008 CX33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371876 2008 CU34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
371877 2008 CJ35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371878 2008 CF36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
371879 2008 CR40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371880 2008 CQ47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371881 2008 CW49 06/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371882 2008 CR53 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
371883 2008 CC54 07/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
371884 2008 CE56 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371885 2008 CG68 02/02/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
371886 2008 CM68 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371887 2008 CE74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371888 2008 CY75 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371889 2008 CH82 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371890 2008 CH87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371891 2008 CQ87 12/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371892 2008 CL91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371893 2008 CD110 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371894 2008 CT122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
371895 2008 CB123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
371896 2008 CF130 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371897 2008 CF133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371898 2008 CR133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371899 2008 CL142 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371900 2008 CP142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL