Danh sách tiểu hành tinh/372501–372600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372501 2009 SN272 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372502 2009 SJ275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372503 2009 SE277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372504 2009 ST277 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372505 2009 SR278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372506 2009 SX280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372507 2009 SO282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372508 2009 SQ283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372509 2009 SZ283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372510 2009 SF284 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
372511 2009 SU286 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372512 2009 SQ287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372513 2009 SG288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372514 2009 SM288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372515 2009 SA297 28/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
372516 2009 SH297 28/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
372517 2009 SW312 18/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372518 2009 SB316 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372519 2009 SS319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
372520 2009 SZ326 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
372521 2009 SS337 28/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
372522 2009 SF342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372523 2009 SN342 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372524 2009 SU342 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372525 2009 SC344 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372526 2009 SN344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
372527 2009 SQ352 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
372528 2009 SF357 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372529 2009 ST358 18/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
372530 2009 SY360 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372531 2009 SN361 27/09/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
372532 2009 SO363 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372533 2009 TZ 10/10/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
372534 2009 TS1 08/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
372535 2009 TU1 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372536 2009 TR3 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
372537 2009 TN6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372538 2009 TF7 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372539 2009 TD9 28/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372540 2009 TN9 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
372541 2009 TL15 14/10/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
372542 2009 TM15 14/10/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,3 km MPC · JPL
372543 2009 TL18 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372544 2009 TJ23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
372545 2009 TV25 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372546 2009 TK26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
372547 2009 TK27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
372548 2009 TS33 25/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372549 2009 TC34 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
372550 2009 TA35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
372551 2009 TK36 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
372552 2009 TC38 14/10/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
372553 2009 TN44 15/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
372554 2009 UY1 17/10/2009 Hibiscus N. Teamo 1,4 km MPC · JPL
372555 2009 UJ2 27/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
372556 2009 UG3 18/10/2009 Tiki N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
372557 2009 UG4 17/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
372558 2009 UG5 20/10/2009 Mayhill A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
372559 2009 UX12 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372560 2009 UH15 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372561 2009 UM17 20/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
372562 2009 UN20 25/10/2009 Tzec Maun L. Elenin 1,6 km MPC · JPL
372563 2009 UC33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372564 2009 UH36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372565 2009 UL39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
372566 2009 UU39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372567 2009 UF46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372568 2009 US47 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372569 2009 UJ49 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372570 2009 UF52 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372571 2009 UH56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372572 2009 UK57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372573 Pietromenga 2009 UW59 24/10/2009 Magasa M. Tonincelli, F. Zanardini 1,7 km MPC · JPL
372574 2009 UR72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
372575 2009 UC77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
372576 2009 UG82 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372577 2009 UP91 18/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372578 Khromov 2009 UB92 24/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
372579 2009 UB95 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372580 2009 UJ96 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372581 2009 UX98 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372582 2009 UZ98 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372583 2009 UT99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372584 2009 UX99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372585 2009 UW101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
372586 2009 UE104 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372587 2009 UD109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372588 2009 UA112 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372589 2009 UN121 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372590 2009 UV124 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372591 2009 UP126 27/10/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
372592 2009 UD138 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372593 2009 UH138 16/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372594 2009 UJ139 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
372595 2009 UW139 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
372596 2009 UP141 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
372597 2009 UN145 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
372598 2009 UB148 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372599 2009 UW149 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372600 2009 UN150 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL