Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/372601–372700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372601 2009 VH1 09/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,7 km MPC · JPL
372602 2009 VX1 29/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372603 2009 VD3 10/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 3,7 km MPC · JPL
372604 2009 VD5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372605 2009 VH5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372606 2009 VU7 08/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
372607 2009 VJ9 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372608 2009 VW10 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
372609 2009 VP17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372610 2009 VP18 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372611 2009 VZ18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372612 2009 VB19 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372613 2009 VZ23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
372614 2009 VA29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372615 2009 VA34 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372616 2009 VE37 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372617 2009 VW37 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372618 2009 VG38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372619 2009 VM39 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372620 2009 VK40 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
372621 2009 VG41 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372622 2009 VX42 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372623 2009 VM48 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
372624 2009 VT49 02/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372625 2009 VK50 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
372626 IGEM 2009 VQ57 12/11/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,1 km MPC · JPL
372627 2009 VB59 08/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
372628 2009 VX59 09/11/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
372629 2009 VC62 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
372630 2009 VU68 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372631 2009 VJ71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372632 2009 VU72 18/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
372633 2009 VS79 10/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
372634 2009 VV79 10/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
372635 2009 VT81 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372636 2009 VD89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372637 2009 VU94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372638 2009 VR101 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
372639 2009 VS104 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
372640 2009 VL108 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
372641 2009 WD10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
372642 2009 WM18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372643 2009 WU20 17/11/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372644 2009 WA24 17/11/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
372645 2009 WB24 18/11/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
372646 2009 WM26 22/11/2009 Sandlot G. Hug 3,7 km MPC · JPL
372647 2009 WH27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372648 2009 WU28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372649 2009 WZ30 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372650 2009 WE32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372651 2009 WV37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372652 2009 WF38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372653 2009 WB42 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372654 2009 WQ45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372655 2009 WU51 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372656 2009 WE52 16/11/2009 Auberry Sierra Remote Obs. 1,9 km MPC · JPL
372657 2009 WS53 16/11/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
372658 2009 WR55 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372659 2009 WL70 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372660 2009 WJ72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372661 2009 WD74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
372662 2009 WS74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372663 2009 WN79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372664 2009 WU79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372665 2009 WY82 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372666 2009 WD89 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372667 2009 WU90 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372668 2009 WW95 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372669 2009 WW97 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372670 2009 WF98 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372671 2009 WP109 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372672 2009 WX111 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
372673 2009 WS116 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372674 2009 WY118 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372675 2009 WS122 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372676 2009 WH124 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372677 2009 WR127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372678 2009 WR133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372679 2009 WW134 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
372680 2009 WT139 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372681 2009 WD145 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372682 2009 WK155 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
372683 2009 WT161 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
372684 2009 WW165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372685 2009 WT167 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372686 2009 WL171 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
372687 2009 WN175 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372688 2009 WU176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372689 2009 WB177 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372690 2009 WX186 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372691 2009 WT188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372692 2009 WC195 24/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
372693 2009 WL197 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
372694 2009 WL206 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372695 2009 WR207 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372696 2009 WM209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372697 2009 WH211 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372698 2009 WZ224 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
372699 2009 WJ226 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372700 2009 WQ230 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL