Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/371501–371600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371501 2006 UP39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371502 2006 UK41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371503 2006 UP45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371504 2006 UE46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371505 2006 UN63 21/10/2006 7300 W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
371506 2006 UT68 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371507 2006 UL70 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371508 2006 UQ74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
371509 2006 UV74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371510 2006 UX74 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371511 2006 UU75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
371512 2006 UY77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
371513 2006 UP82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371514 2006 UO88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371515 2006 UF94 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371516 2006 UM123 19/10/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
371517 2006 UK144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371518 2006 UN155 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371519 2006 UQ166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
371520 2006 UY169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371521 2006 UK178 16/10/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
371522 2006 UG185 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
371523 2006 UJ191 19/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
371524 2006 UX196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371525 2006 UR198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
371526 2006 UV213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371527 2006 UB216 28/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,0 km MPC · JPL
371528 2006 UC220 16/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
371529 2006 UQ221 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371530 2006 UZ224 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371531 2006 UC225 19/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
371532 2006 UY234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371533 2006 UM240 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
371534 2006 UB247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
371535 2006 UC250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
371536 2006 UZ265 27/10/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
371537 2006 UF266 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
371538 2006 UD274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371539 2006 UR274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
371540 2006 UZ285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371541 2006 UB290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371542 2006 UK291 30/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371543 2006 UV291 24/10/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 780 m MPC · JPL
371544 2006 UT302 14/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
371545 2006 UK304 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 600 m MPC · JPL
371546 2006 UL331 19/10/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
371547 2006 UO337 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371548 2006 UY349 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,6 km MPC · JPL
371549 2006 VF2 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371550 2006 VC10 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
371551 2006 VC16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371552 2006 VT16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371553 2006 VP25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371554 2006 VL29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371555 2006 VX29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371556 2006 VK30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371557 2006 VO30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371558 2006 VQ30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
371559 2006 VV38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
371560 2006 VK52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371561 2006 VK57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
371562 2006 VF58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
371563 2006 VF64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371564 2006 VL66 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371565 2006 VO68 11/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
371566 2006 VX70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371567 2006 VE72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
371568 2006 VC95 15/11/2006 Ottmarsheim C. Rinner 690 m MPC · JPL
371569 2006 VE98 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371570 2006 VF104 13/11/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
371571 2006 VR104 13/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371572 2006 VH107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371573 2006 VF115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371574 2006 VR130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371575 2006 VS130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371576 2006 VJ133 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371577 2006 VY140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371578 2006 VU142 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371579 2006 VF143 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371580 2006 VM151 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
371581 2006 VP154 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371582 2006 VN170 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
371583 2006 VY172 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
371584 2006 WH4 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371585 2006 WO7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371586 2006 WW24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
371587 2006 WD29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371588 2006 WC41 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371589 2006 WN42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371590 2006 WB47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
371591 2006 WQ49 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371592 2006 WH52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
371593 2006 WB90 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
371594 2006 WQ98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371595 2006 WA101 19/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
371596 2006 WL110 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371597 2006 WE118 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371598 2006 WF125 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371599 2006 WG125 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
371600 2006 WK143 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL