Danh sách tiểu hành tinh/372201–372300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372201 2008 TE143 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372202 2008 TZ143 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372203 2008 TD148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372204 2008 TJ152 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372205 2008 TO154 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372206 2008 TD158 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
372207 2008 TT160 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372208 2008 TC163 01/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
372209 2008 TT169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372210 2008 TB170 08/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
372211 2008 TV173 01/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372212 2008 TR177 02/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
372213 2008 TY189 10/10/2008 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
372214 2008 UM2 23/10/2008 Desert Moon B. L. Stevens 4,2 km MPC · JPL
372215 2008 UU11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372216 2008 UH12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372217 2008 UR12 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372218 2008 UA22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372219 2008 UN29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372220 2008 UJ32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372221 2008 UQ33 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372222 2008 UL36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372223 2008 UA46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372224 2008 US50 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372225 2008 UB57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372226 2008 UB66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372227 2008 UJ71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
372228 2008 UL77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372229 2008 UT79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372230 2008 UO80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372231 2008 UG86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372232 2008 UR91 28/10/2008 Wrightwood J. W. Young 6,6 km MPC · JPL
372233 2008 UF100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
372234 2008 UC107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372235 2008 UU111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
372236 2008 UL116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372237 2008 UT117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372238 2008 UY120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372239 2008 UF122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
372240 2008 UG124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372241 2008 UV124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372242 2008 UV125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
372243 2008 US133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372244 2008 UL137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372245 2008 UY139 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372246 2008 UP142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372247 2008 UE151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372248 2008 UX155 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372249 2008 UG158 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372250 2008 UT159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372251 2008 UW161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372252 2008 UL162 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372253 2008 UU182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372254 2008 UL189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372255 2008 UF192 25/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372256 2008 UX208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372257 2008 UX209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372258 2008 UG216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372259 2008 US220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372260 2008 UJ236 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
372261 2008 UL242 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
372262 2008 UK245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372263 2008 UX253 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372264 2008 UE254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372265 2008 UA258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372266 2008 UM277 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
372267 2008 UF282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372268 2008 UR285 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372269 2008 UQ292 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
372270 2008 UW296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372271 2008 UC304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372272 2008 UG307 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372273 2008 UN310 30/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372274 2008 UH324 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372275 2008 UG331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
372276 2008 UQ337 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372277 2008 UK341 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
372278 2008 UF343 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
372279 2008 UQ343 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372280 2008 UH345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372281 2008 UZ350 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
372282 2008 UW351 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
372283 2008 UN352 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372284 2008 UZ360 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
372285 2008 UF361 26/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
372286 2008 UN368 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372287 2008 UU368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
372288 2008 VU1 02/11/2008 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
372289 2008 VL3 03/11/2008 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
372290 2008 VN5 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372291 2008 VM8 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
372292 2008 VQ17 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372293 2008 VR24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
372294 2008 VE25 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372295 2008 VN38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372296 2008 VD54 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
372297 2008 VF57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
372298 2008 VQ59 07/11/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
372299 2008 VN73 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
372300 2008 VU77 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL