Danh sách tiểu hành tinh/371301–371400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371301 2006 FU3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371302 2006 FS4 22/02/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
371303 2006 FM10 19/03/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
371304 2006 FD13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371305 2006 FN17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371306 2006 FG26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
371307 2006 FH38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
371308 2006 FM42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
371309 2006 GO9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371310 2006 GY27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
371311 2006 GN29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371312 2006 GV30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
371313 2006 GX50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
371314 2006 GZ51 07/04/2006 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
371315 2006 HP10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371316 2006 HP14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
371317 2006 HS21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371318 2006 HU41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
371319 2006 HE65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371320 2006 HF65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
371321 2006 HF66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371322 2006 HC72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371323 2006 HM80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
371324 2006 HK94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371325 2006 HU94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371326 2006 JW3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
371327 2006 JX3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
371328 2006 JO7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
371329 2006 JU14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371330 2006 JU16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371331 2006 JK21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371332 2006 JW28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371333 2006 JJ33 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
371334 2006 JC59 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
371335 2006 JS80 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
371336 2006 KD1 20/05/2006 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
371337 2006 KV2 18/05/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
371338 2006 KY7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
371339 2006 KG18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
371340 2006 KL19 21/05/2006 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
371341 2006 KX34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
371342 2006 KT39 21/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
371343 2006 KY49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371344 2006 KJ50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
371345 2006 KA51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371346 2006 KZ52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
371347 2006 KL66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
371348 2006 KB83 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371349 2006 KB94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371350 2006 KG103 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
371351 2006 KW143 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
371352 2006 KZ144 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371353 2006 LX 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
371354 2006 LH1 01/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371355 2006 MN1 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
371356 2006 MD2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
371357 2006 MW14 22/06/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
371358 2006 OJ 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
371359 2006 OT8 20/07/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
371360 2006 PK4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
371361 2006 PF9 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
371362 2006 PO14 15/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
371363 2006 PB15 15/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
371364 2006 PA17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
371365 2006 PF21 15/08/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
371366 2006 PH27 31/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
371367 2006 PM34 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
371368 2006 QD1 18/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
371369 2006 QC29 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
371370 2006 QL40 24/08/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
371371 2006 QS47 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371372 2006 QC51 23/08/2006 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
371373 2006 QB61 21/08/2006 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
371374 2006 QJ63 24/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
371375 2006 QW79 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
371376 2006 QB99 23/08/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
371377 2006 QD108 28/08/2006 Catalina CSS 550 m MPC · JPL
371378 2006 QG114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
371379 2006 QV116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
371380 2006 QU122 29/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371381 2006 QP126 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
371382 2006 QB145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371383 2006 QZ162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371384 2006 QF182 27/08/2006 Apache Point A. C. Becker 900 m MPC · JPL
371385 2006 QJ187 18/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
371386 2006 RE 01/09/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,1 km MPC · JPL
371387 2006 RQ8 12/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
371388 2006 RA9 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371389 2006 RS10 14/09/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
371390 2006 RD19 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371391 2006 RH19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371392 2006 RO19 14/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
371393 2006 RW19 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
371394 2006 RH28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
371395 2006 RB33 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371396 2006 RR37 12/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
371397 2006 RA60 15/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
371398 2006 RP63 14/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
371399 2006 RH71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
371400 2006 RZ71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL