Danh sách tiểu hành tinh/371201–371300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371201 2005 YP208 21/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371202 2005 YS213 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
371203 2005 YS289 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
371204 2006 AN7 05/01/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
371205 2006 AT8 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371206 2006 AO39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
371207 2006 AG41 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371208 2006 AU46 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371209 2006 AF52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371210 2006 AK53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371211 2006 AQ54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
371212 2006 AU66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371213 2006 AR75 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
371214 2006 AN81 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371215 2006 AG92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371216 2006 AX92 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371217 2006 AA101 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
371218 2006 AH101 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371219 2006 AJ101 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371220 Angers 2006 BD8 22/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,8 km MPC · JPL
371221 2006 BM40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371222 2006 BR41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
371223 2006 BJ47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371224 2006 BG50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371225 2006 BO52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371226 2006 BP52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371227 2006 BJ59 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
371228 2006 BO62 24/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
371229 2006 BS70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371230 2006 BJ73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371231 2006 BY74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371232 2006 BX79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371233 2006 BA80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371234 2006 BE87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371235 2006 BS89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371236 2006 BV89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371237 2006 BH94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371238 2006 BC97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
371239 2006 BW121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371240 2006 BT123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371241 2006 BW126 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371242 2006 BR127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371243 2006 BP128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
371244 2006 BA139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
371245 2006 BJ144 23/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
371246 2006 BT145 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
371247 2006 BB148 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
371248 2006 BN152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371249 2006 BG156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371250 2006 BJ165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371251 2006 BV171 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
371252 2006 BT172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371253 2006 BV172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371254 2006 BL173 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
371255 2006 BQ198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371256 2006 BJ224 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
371257 2006 BP224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371258 2006 BT224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371259 2006 BQ227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371260 2006 BU233 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371261 2006 BS255 31/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
371262 2006 BY266 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
371263 2006 CC20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371264 2006 CM57 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371265 2006 DW1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371266 2006 DU7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
371267 2006 DM36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
371268 2006 DJ44 20/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
371269 2006 DC45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
371270 2006 DA46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371271 2006 DR49 22/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
371272 2006 DD77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
371273 2006 DP82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371274 2006 DR94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371275 2006 DE96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
371276 2006 DX99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371277 2006 DW102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
371278 2006 DK106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
371279 2006 DP113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371280 2006 DO117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
371281 2006 DQ131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371282 2006 DQ132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
371283 2006 DX134 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371284 2006 DF140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
371285 2006 DD151 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
371286 2006 DU159 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371287 2006 DC166 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371288 2006 DX173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371289 2006 DK210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371290 2006 DE211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
371291 2006 DP211 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371292 2006 EE7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371293 2006 EV17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
371294 2006 EO26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
371295 2006 EQ42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371296 2006 EJ47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
371297 2006 ES55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371298 2006 EB66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371299 2006 EM74 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371300 2006 FB1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL