Danh sách tiểu hành tinh/371101–371200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371101 2005 VW6 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
371102 2005 VH7 13/11/2005 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
371103 2005 VR15 01/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
371104 2005 VK26 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371105 2005 VF44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
371106 2005 VD51 03/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
371107 2005 VY60 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371108 2005 VH61 05/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371109 2005 VZ74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
371110 2005 VB75 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
371111 2005 VA88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371112 2005 VH88 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371113 2005 VR88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371114 2005 VE89 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371115 2005 VS98 10/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
371116 2005 VZ99 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371117 2005 VM107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371118 2005 VS111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371119 2005 VD120 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371120 2005 VN126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
371121 2005 WG19 24/11/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
371122 2005 WS24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371123 2005 WQ30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371124 2005 WV32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371125 2005 WA35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371126 2005 WT35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371127 2005 WH40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371128 2005 WB54 25/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
371129 2005 WX62 25/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
371130 2005 WK77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371131 2005 WW78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371132 2005 WZ93 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371133 2005 WZ97 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371134 2005 WR104 28/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
371135 2005 WJ118 28/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
371136 2005 WZ121 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
371137 2005 WD122 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371138 2005 WV131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371139 2005 WG134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371140 2005 WR134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
371141 2005 WX149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371142 2005 WX152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371143 2005 WF172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371144 2005 WN176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
371145 2005 WV177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371146 2005 XR21 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371147 2005 XA24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
371148 2005 XA27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371149 2005 XC35 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371150 2005 XP41 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
371151 2005 XA43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371152 2005 XR48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371153 2005 XJ54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371154 2005 XC65 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371155 2005 XQ73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371156 2005 XU74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371157 2005 XK75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371158 2005 XF78 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
371159 2005 XW101 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
371160 2005 XV102 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
371161 2005 YU15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371162 2005 YQ17 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
371163 2005 YY20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371164 2005 YS24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371165 2005 YO26 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371166 2005 YT31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371167 2005 YB33 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371168 2005 YP33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371169 2005 YD34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371170 2005 YE40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371171 2005 YH42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371172 2005 YL48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371173 2005 YY48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371174 2005 YC55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
371175 2005 YG80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371176 2005 YR80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
371177 2005 YZ81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
371178 2005 YS82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371179 2005 YG87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
371180 2005 YL87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
371181 2005 YQ88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371182 2005 YX90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
371183 2005 YA105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371184 2005 YV111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371185 2005 YH113 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
371186 2005 YX115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371187 2005 YF118 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371188 2005 YK118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371189 2005 YV126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
371190 2005 YW126 26/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
371191 2005 YA127 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
371192 2005 YF133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
371193 2005 YG133 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371194 2005 YN146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371195 2005 YW148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371196 2005 YL154 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
371197 2005 YO159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371198 2005 YC162 27/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
371199 2005 YJ176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371200 2005 YQ193 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL