Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/372001–372100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372001 2008 HL27 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372002 2008 HN28 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372003 2008 HW44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372004 2008 HP47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
372005 2008 JF5 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
372006 2008 JV8 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372007 2008 JW30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
372008 2008 JM31 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372009 2008 JJ34 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372010 2008 JE38 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372011 2008 KJ12 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372012 2008 KN24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372013 2008 KQ37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372014 2008 LA7 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372015 2008 LX7 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
372016 2008 LD13 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
372017 2008 LB16 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372018 2008 LU17 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
372019 2008 NS4 12/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
372020 2008 OC12 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
372021 2008 OQ13 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
372022 2008 PK20 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372023 2008 PU20 06/08/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
372024 Ayapani 2008 QA3 24/08/2008 Ishigakijima Ishigakijima Obs. 3,2 km MPC · JPL
372025 2008 QX8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
372026 2008 QV28 20/08/2008 Tiki N. Teamo 3,5 km MPC · JPL
372027 2008 QU37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372028 2008 QC42 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372029 2008 QB45 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372030 2008 RT9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372031 2008 RV17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372032 2008 RW17 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372033 2008 RJ18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372034 2008 RR22 05/09/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
372035 2008 RP30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372036 2008 RS38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372037 2008 RC39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372038 2008 RC40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372039 2008 RZ40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372040 2008 RF43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372041 2008 RD65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372042 2008 RD68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372043 2008 RM74 06/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
372044 2008 RS77 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372045 2008 RN80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372046 2008 RY88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372047 2008 RR89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
372048 2008 RF90 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372049 2008 RO92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372050 2008 RN96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372051 2008 RS96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
372052 2008 RC97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372053 2008 RX100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372054 2008 RB106 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
372055 2008 RP106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372056 2008 RU107 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372057 2008 RA109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372058 2008 RJ110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372059 2008 RR110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372060 2008 RG111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
372061 2008 RZ114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372062 2008 RJ123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372063 2008 RQ123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372064 2008 RK129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
372065 2008 RS129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372066 2008 RR131 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372067 2008 RH136 04/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
372068 2008 RJ141 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
372069 2008 RX142 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372070 2008 SM 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372071 2008 SP1 23/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
372072 2008 SH11 22/09/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,5 km MPC · JPL
372073 2008 SZ11 23/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
372074 2008 SL26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372075 2008 SW27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372076 2008 SE28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
372077 2008 SW32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
372078 2008 SC33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
372079 2008 SP34 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
372080 2008 SD36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372081 2008 SF40 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372082 2008 SK40 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372083 2008 SO50 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
372084 2008 SQ52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
372085 2008 SR52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
372086 2008 SS53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372087 2008 SY53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
372088 2008 SJ57 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
372089 2008 SU65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
372090 2008 SV65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
372091 2008 SP75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
372092 2008 SZ89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
372093 2008 SB90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372094 2008 SV93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372095 2008 SC94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372096 2008 SC97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
372097 2008 SL97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372098 2008 SV100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
372099 2008 ST102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
372100 2008 SL104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL