Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/38201–38300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38201 1999 LF27 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38202 1999 LM33 10/06/1999 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
38203 Sanner 1999 MJ 19/06/1999 Junk Bond J. Medkeff, D. Healy 3,8 km MPC · JPL
38204 1999 MT 16/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
38205 1999 MH1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
38206 1999 ML1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
38207 1999 MM1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
38208 1999 MO1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
38209 1999 NE 04/07/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,0 km MPC · JPL
38210 1999 NP4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
38211 1999 NV4 12/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
38212 1999 NM5 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38213 1999 NU6 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38214 1999 NA8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38215 1999 NX9 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38216 1999 NP10 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38217 1999 NB12 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38218 1999 NY13 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38219 1999 NW19 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38220 1999 NV23 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38221 1999 NB28 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38222 1999 NP31 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38223 1999 NG38 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38224 1999 NC41 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38225 1999 NT48 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38226 1999 NG50 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38227 1999 NJ50 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38228 1999 NH52 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38229 1999 NG53 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38230 1999 NP53 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38231 1999 NF54 12/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38232 1999 NW55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38233 1999 NS57 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38234 1999 NA59 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38235 1999 NJ63 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38236 1999 NC64 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38237 Roche 1999 OF 16/07/1999 Pises Pises Obs. 1,8 km MPC · JPL
38238 Holíč 1999 OW 18/07/1999 Modra Š. Gajdoš, D. Kalmančok 3,0 km MPC · JPL
38239 1999 OR3 27/07/1999 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
38240 1999 PB1 08/08/1999 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
38241 1999 PU1 09/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,5 km MPC · JPL
38242 1999 PB2 10/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
38243 1999 PB4 13/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
38244 1999 PD4 13/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 8,4 km MPC · JPL
38245 Marcospontes 1999 PF4 12/08/1999 Wykrota C. Jacques, L. Duczmal 3,6 km MPC · JPL
38246 Palupín 1999 PL4 14/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,5 km MPC · JPL
38247 1999 QE 18/08/1999 Monte Agliale S. Donati 2,6 km MPC · JPL
38248 1999 QX 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
38249 1999 QJ2 24/08/1999 Farpoint G. Bell 4,8 km MPC · JPL
38250 Tartois 1999 QS2 31/08/1999 Blauvac R. Roy 6,2 km MPC · JPL
38251 1999 RY 04/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
38252 1999 RM6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
38253 1999 RM9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
38254 1999 RV9 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
38255 1999 RH10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38256 1999 RH12 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38257 1999 RC13 07/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
38258 1999 RD14 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38259 1999 RR14 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38260 1999 RK15 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38261 1999 RY16 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38262 1999 RB20 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38263 1999 RC20 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38264 1999 RC22 07/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38265 1999 RT22 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
38266 1999 RH23 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38267 1999 RB26 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
38268 Zenkert 1999 RV32 09/09/1999 Drebach A. Knöfel 4,7 km MPC · JPL
38269 Gueymard 1999 RN33 10/09/1999 Needville W. G. Dillon, K. Rivich 5,8 km MPC · JPL
38270 Wettzell 1999 RJ35 11/09/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,9 km MPC · JPL
38271 1999 RW35 12/09/1999 Ondřejov M. Wolf, P. Pravec 5,6 km MPC · JPL
38272 1999 RW41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
38273 1999 RN42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
38274 1999 RR44 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
38275 1999 RH48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38276 1999 RH49 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38277 1999 RP49 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38278 1999 RD51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38279 1999 RU51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38280 1999 RO52 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38281 1999 RP52 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38282 1999 RM56 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38283 1999 RK59 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
38284 1999 RD60 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38285 1999 RS61 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38286 1999 RP62 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38287 1999 RQ64 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38288 1999 RZ68 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38289 1999 RM70 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38290 1999 RY71 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38291 1999 RG74 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38292 1999 RA77 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38293 1999 RK85 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38294 1999 RM85 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38295 1999 RA87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38296 1999 RD87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38297 1999 RE87 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38298 1999 RD88 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38299 1999 RK88 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38300 1999 RF90 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38201 1999 LF27 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38202 1999 LM33 10/06/1999 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
38203 Sanner 1999 MJ 19/06/1999 Junk Bond J. Medkeff, D. Healy 3,8 km MPC · JPL
38204 1999 MT 16/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
38205 1999 MH1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
38206 1999 ML1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
38207 1999 MM1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
38208 1999 MO1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
38209 1999 NE 04/07/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,0 km MPC · JPL
38210 1999 NP4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
38211 1999 NV4 12/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
38212 1999 NM5 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38213 1999 NU6 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38214 1999 NA8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38215 1999 NX9 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38216 1999 NP10 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38217 1999 NB12 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38218 1999 NY13 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38219 1999 NW19 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38220 1999 NV23 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38221 1999 NB28 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38222 1999 NP31 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38223 1999 NG38 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38224 1999 NC41 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38225 1999 NT48 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38226 1999 NG50 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38227 1999 NJ50 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38228 1999 NH52 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38229 1999 NG53 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38230 1999 NP53 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38231 1999 NF54 12/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38232 1999 NW55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38233 1999 NS57 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38234 1999 NA59 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38235 1999 NJ63 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38236 1999 NC64 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38237 Roche 1999 OF 16/07/1999 Pises Pises Obs. 1,8 km MPC · JPL
38238 Holíč 1999 OW 18/07/1999 Modra Š. Gajdoš, D. Kalmančok 3,0 km MPC · JPL
38239 1999 OR3 27/07/1999 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
38240 1999 PB1 08/08/1999 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
38241 1999 PU1 09/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,5 km MPC · JPL
38242 1999 PB2 10/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
38243 1999 PB4 13/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
38244 1999 PD4 13/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 8,4 km MPC · JPL
38245 Marcospontes 1999 PF4 12/08/1999 Wykrota C. Jacques, L. Duczmal 3,6 km MPC · JPL
38246 Palupín 1999 PL4 14/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,5 km MPC · JPL
38247 1999 QE 18/08/1999 Monte Agliale S. Donati 2,6 km MPC · JPL
38248 1999 QX 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
38249 1999 QJ2 24/08/1999 Farpoint G. Bell 4,8 km MPC · JPL
38250 Tartois 1999 QS2 31/08/1999 Blauvac R. Roy 6,2 km MPC · JPL
38251 1999 RY 04/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
38252 1999 RM6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
38253 1999 RM9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
38254 1999 RV9 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
38255 1999 RH10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38256 1999 RH12 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38257 1999 RC13 07/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
38258 1999 RD14 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38259 1999 RR14 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38260 1999 RK15 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38261 1999 RY16 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38262 1999 RB20 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38263 1999 RC20 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38264 1999 RC22 07/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38265 1999 RT22 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
38266 1999 RH23 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38267 1999 RB26 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
38268 Zenkert 1999 RV32 09/09/1999 Drebach A. Knöfel 4,7 km MPC · JPL
38269 Gueymard 1999 RN33 10/09/1999 Needville W. G. Dillon, K. Rivich 5,8 km MPC · JPL
38270 Wettzell 1999 RJ35 11/09/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,9 km MPC · JPL
38271 1999 RW35 12/09/1999 Ondřejov M. Wolf, P. Pravec 5,6 km MPC · JPL
38272 1999 RW41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
38273 1999 RN42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
38274 1999 RR44 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
38275 1999 RH48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38276 1999 RH49 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38277 1999 RP49 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38278 1999 RD51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38279 1999 RU51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38280 1999 RO52 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38281 1999 RP52 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38282 1999 RM56 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38283 1999 RK59 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
38284 1999 RD60 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38285 1999 RS61 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38286 1999 RP62 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38287 1999 RQ64 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38288 1999 RZ68 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38289 1999 RM70 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38290 1999 RY71 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38291 1999 RG74 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38292 1999 RA77 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38293 1999 RK85 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38294 1999 RM85 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38295 1999 RA87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38296 1999 RD87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38297 1999 RE87 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38298 1999 RD88 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38299 1999 RK88 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38300 1999 RF90 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL