Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/36201–36300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36201 1999 TE98 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36202 1999 TG98 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
36203 1999 TZ98 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36204 1999 TM101 02/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
36205 1999 TV101 02/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
36206 1999 TK107 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36207 1999 TB110 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36208 1999 TB120 04/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36209 1999 TY130 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36210 1999 TD144 07/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36211 1999 TM152 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
36212 1999 TU154 07/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36213 Robertotisgreen 1999 TU158 09/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
36214 1999 TH201 13/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36215 1999 TG214 15/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36216 1999 TK215 15/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36217 1999 TN216 15/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
36218 1999 TK220 01/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
36219 1999 TM221 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36220 1999 TW231 05/10/1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
36221 1999 TS244 07/10/1999 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
36222 1999 TG246 08/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
36223 1999 TJ267 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36224 1999 TE268 03/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
36225 1999 TW270 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
36226 Mackerras 1999 UQ4 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 9,4 km MPC · JPL
36227 1999 UR5 29/10/1999 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
36228 1999 UK9 29/10/1999 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
36229 1999 UE13 29/10/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
36230 1999 UD15 29/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
36231 1999 UG16 29/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
36232 1999 US26 30/10/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
36233 1999 UJ27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
36234 1999 UB42 20/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36235 Sergebaudo 1999 VJ 01/11/ 1999 Ondřejov L. Kotková 3,5 km MPC · JPL
36236 1999 VV 01/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36237 1999 VX11 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 20 km MPC · JPL
36238 1999 VX19 08/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,5 km MPC · JPL
36239 1999 VA30 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
36240 1999 VN44 04/11/ 1999 Catalina CSS 9,4 km MPC · JPL
36241 1999 VM48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
36242 1999 VX71 05/11/ 1999 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
36243 1999 VP81 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36244 1999 VJ85 05/11/ 1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
36245 1999 VP86 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36246 1999 VN108 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36247 1999 VY155 12/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36248 1999 VA176 02/11/ 1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
36249 1999 VT178 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36250 1999 VB179 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36251 1999 VB181 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36252 1999 VS190 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36253 1999 XT11 06/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
36254 1999 XM17 02/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36255 1999 XR17 02/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36256 1999 XT17 03/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36257 1999 XT20 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
36258 1999 XG73 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36259 1999 XM74 07/12/1999 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
36260 1999 XQ111 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36261 1999 XE116 05/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
36262 1999 XO117 05/12/1999 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
36263 1999 XB147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
36264 Kojimatsumoto 1999 XL152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
36265 1999 XV156 08/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
36266 1999 XA192 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36267 1999 XB211 13/12/1999 Socorro LINEAR 39 km MPC · JPL
36268 1999 XT213 14/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
36269 1999 XB214 14/12/1999 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
36270 1999 XS248 06/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
36271 2000 AV19 03/01/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
36272 2000 AJ51 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36273 2000 AM68 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36274 2000 AV107 05/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
36275 2000 AO138 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36276 2000 AE167 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36277 2000 AG172 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
36278 2000 AG229 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36279 2000 BQ5 27/01/2000 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
36280 2000 CJ77 01/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 5,4 km MPC · JPL
36281 2000 CN85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36282 2000 CT98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
36283 2000 DV3 26/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36284 2000 DM8 27/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36285 2000 DW103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36286 2000 EL14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
36287 2000 ER45 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36288 2000 EQ170 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36289 2000 FP11 28/03/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
36290 2000 FM30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
36291 2000 GG98 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36292 2000 GX122 11/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,3 km MPC · JPL
36293 2000 GQ144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
36294 2000 GS152 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
36295 2000 HV30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36296 2000 HP49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36297 2000 JM5 05/05/2000 Prescott P. G. Comba 8,2 km MPC · JPL
36298 2000 JF10 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36299 2000 JA16 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
36300 2000 JE19 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL