Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/371001–371100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371001 2005 TZ90 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371002 2005 TH107 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
371003 2005 TB109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371004 2005 TL114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371005 2005 TC138 07/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
371006 2005 TV154 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371007 2005 TM160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
371008 2005 TY165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371009 2005 TC172 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371010 2005 TE178 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371011 2005 TV195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371012 2005 UT16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371013 2005 UB20 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371014 2005 UJ22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371015 2005 UJ27 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
371016 2005 UD38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371017 2005 UK40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371018 2005 UH46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371019 2005 UD50 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371020 2005 UP58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371021 2005 UM63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
371022 2005 UU63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
371023 2005 UP65 29/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
371024 2005 UN66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371025 2005 UZ71 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371026 2005 UL76 24/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
371027 2005 UL78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371028 2005 UK90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371029 2005 UP97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371030 2005 UR97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371031 2005 UF102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371032 2005 UK103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371033 2005 UM109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371034 2005 UK114 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371035 2005 UR149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371036 2005 UZ151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371037 2005 UM152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
371038 2005 UC153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371039 2005 US153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371040 2005 UJ161 22/10/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
371041 2005 UL161 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371042 2005 UM162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
371043 2005 UC163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371044 2005 UJ163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371045 2005 UE167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371046 2005 UZ173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371047 2005 UT174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371048 2005 UD182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
371049 2005 UT186 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371050 2005 UX199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371051 2005 UG202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371052 2005 UK214 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371053 2005 UX217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371054 2005 US222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371055 2005 UX225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371056 2005 UE229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371057 2005 UL234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
371058 2005 UE235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371059 2005 UY238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
371060 2005 UA249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371061 2005 UJ249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371062 2005 UU251 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371063 2005 UB253 26/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
371064 2005 UH259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371065 2005 UX260 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371066 2005 UG261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
371067 2005 UD276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371068 2005 US277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371069 2005 UT280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371070 2005 UR281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371071 2005 UU290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371072 2005 UQ292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371073 2005 UF307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
371074 2005 US307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371075 2005 UD327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
371076 2005 UE327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371077 2005 UW333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
371078 2005 US349 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
371079 2005 UO352 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
371080 2005 UJ368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371081 2005 UV369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371082 2005 UY383 27/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
371083 2005 UA388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371084 2005 UA391 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
371085 2005 UA397 27/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371086 2005 UA400 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371087 2005 UA421 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371088 2005 UT437 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
371089 2005 UJ443 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
371090 2005 UB444 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
371091 2005 UN449 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
371092 2005 UA459 30/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
371093 2005 UZ461 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371094 2005 UD463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
371095 2005 UT468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
371096 2005 UR475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
371097 2005 UU509 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371098 2005 UR510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
371099 2005 UO512 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
371100 2005 UC520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL