Danh sách tiểu hành tinh/370901–371000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370901 2005 GZ45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
370902 2005 GF56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
370903 2005 GU56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
370904 2005 GS63 02/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
370905 2005 GD73 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
370906 2005 GK75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
370907 2005 GW115 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
370908 2005 GX127 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370909 2005 GK222 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
370910 2005 GY225 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
370911 2005 JZ50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
370912 2005 JL70 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
370913 2005 JG86 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
370914 2005 JA160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
370915 2005 KJ6 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
370916 2005 LY4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
370917 2005 LP9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370918 2005 LG11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
370919 2005 LS14 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370920 2005 MA31 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
370921 2005 NO12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
370922 2005 NY35 05/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
370923 2005 NY68 03/07/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
370924 2005 NE72 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370925 2005 NT77 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
370926 2005 NZ89 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
370927 2005 NA125 04/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370928 2005 OM6 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370929 2005 PG7 01/08/2005 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
370930 2005 QM16 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
370931 2005 QB34 25/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370932 2005 QU54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370933 2005 QU122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370934 2005 QO129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370935 2005 QA154 27/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
370936 2005 QK166 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
370937 2005 QS180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
370938 2005 RN1 01/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370939 2005 RG5 05/09/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
370940 2005 RD31 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370941 2005 RE42 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
370942 2005 RQ51 14/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
370943 2005 SK1 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
370944 2005 SO16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370945 2005 SF32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370946 2005 SY38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370947 2005 SM42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370948 2005 SQ44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370949 2005 SH45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370950 2005 SL47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370951 2005 SJ49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
370952 2005 SA54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370953 2005 SS60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370954 2005 SH65 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370955 2005 ST76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
370956 2005 SQ79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
370957 2005 SA81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370958 2005 SJ82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
370959 2005 SO91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
370960 2005 SU92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370961 2005 SA96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370962 2005 SF121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370963 2005 SB124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
370964 2005 SD131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
370965 2005 SN131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370966 2005 ST133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370967 2005 SB143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
370968 2005 SK160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370969 2005 SB176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370970 2005 SE181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370971 2005 SD192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
370972 2005 SC193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370973 2005 SK211 30/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
370974 2005 SE215 30/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
370975 2005 SX222 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
370976 2005 SA233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
370977 2005 SA237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
370978 2005 SY239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
370979 2005 SG240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370980 2005 SS245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
370981 2005 SZ245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
370982 2005 SR264 25/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370983 2005 SJ265 26/09/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370984 2005 SV280 29/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
370985 2005 SL281 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
370986 2005 SU287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,7 km MPC · JPL
370987 2005 SD289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
370988 2005 SD291 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
370989 2005 SC292 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370990 2005 TO17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
370991 2005 TP31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370992 2005 TH40 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370993 2005 TO40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370994 2005 TC42 03/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
370995 2005 TZ45 09/10/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,1 km MPC · JPL
370996 2005 TM51 11/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
370997 2005 TS56 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
370998 2005 TB75 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
370999 2005 TK75 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
371000 2005 TD90 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also