Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/371401–371500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
371401 2006 RR73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
371402 2006 RV73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371403 2006 RQ82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371404 2006 RU82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371405 2006 RN84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371406 2006 RM86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
371407 2006 RP95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371408 2006 RV100 14/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
371409 2006 RU121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371410 2006 SU21 17/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
371411 2006 SF34 17/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
371412 2006 SA40 18/09/2006 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
371413 2006 SW48 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371414 2006 SZ48 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
371415 2006 SZ59 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371416 2006 SM66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371417 2006 SE76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371418 2006 SJ80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371419 2006 SV85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371420 2006 SB94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371421 2006 SA103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
371422 2006 SW104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371423 2006 SX105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
371424 2006 SD110 20/09/2006 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
371425 2006 SM115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371426 2006 SY117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371427 2006 SN141 19/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
371428 2006 ST150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371429 2006 SY157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371430 2006 SS163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
371431 2006 SF175 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371432 2006 SG185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371433 2006 SH192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
371434 2006 SZ199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371435 2006 SG206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
371436 2006 SW212 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
371437 2006 SJ215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
371438 2006 SO221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
371439 2006 ST239 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371440 2006 SJ240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371441 2006 SM258 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371442 2006 SW272 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
371443 2006 SB274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
371444 2006 SG279 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
371445 2006 SM285 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
371446 2006 SY287 25/09/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
371447 2006 SJ290 30/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
371448 2006 SU296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
371449 2006 SM300 26/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
371450 2006 SO316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
371451 2006 SV316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
371452 2006 SB317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
371453 2006 SL317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
371454 2006 SZ322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371455 2006 SQ332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
371456 2006 SY346 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371457 2006 SG348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371458 2006 SR355 30/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
371459 2006 SH361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
371460 2006 SO361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
371461 2006 SR364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
371462 2006 SW367 28/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
371463 2006 SB391 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371464 2006 SG393 28/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
371465 2006 SE397 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
371466 2006 SN406 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
371467 2006 SF409 30/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
371468 2006 TF4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
371469 2006 TS6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
371470 2006 TL9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371471 2006 TE14 10/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
371472 2006 TP17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
371473 2006 TG18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371474 2006 TL21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
371475 2006 TM27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371476 2006 TE28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
371477 2006 TR30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
371478 2006 TB33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
371479 2006 TY35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371480 2006 TK36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
371481 2006 TX39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
371482 2006 TY39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371483 2006 TQ46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
371484 2006 TG53 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
371485 2006 TM66 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
371486 2006 TT66 11/10/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
371487 2006 TY66 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
371488 2006 TN72 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
371489 2006 TV73 30/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
371490 2006 TB92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
371491 2006 TW92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371492 2006 TT93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
371493 2006 TR94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,0 km MPC · JPL
371494 2006 TJ102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
371495 2006 TG110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
371496 2006 UA16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
371497 2006 UG25 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
371498 2006 UV26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
371499 2006 UA36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
371500 2006 UH36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL