Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/370401–370500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370401 2002 TW194 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370402 2002 TL237 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
370403 2002 TZ248 07/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
370404 2002 TM267 08/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370405 2002 TL271 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370406 2002 TD296 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370407 2002 TU305 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
370408 2002 TJ312 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
370409 2002 TW314 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
370410 2002 TH315 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
370411 2002 TY343 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
370412 2002 TR359 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
370413 2002 TU366 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
370414 2002 TN377 15/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
370415 2002 TS377 04/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370416 2002 TY378 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
370417 2002 TG381 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
370418 2002 TQ381 06/10/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
370419 2002 UH3 28/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
370420 2002 UE12 30/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
370421 2002 UA25 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370422 2002 UF30 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
370423 2002 UL35 31/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
370424 2002 UP39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370425 2002 UV59 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
370426 2002 UL71 29/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
370427 2002 UJ72 16/10/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
370428 2002 UC77 30/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
370429 2002 UZ78 29/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
370430 2002 VE4 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
370431 2002 VZ18 04/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
370432 2002 VH51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
370433 2002 VP59 03/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
370434 2002 VN64 06/11/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
370435 2002 VW69 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
370436 2002 VF86 08/11/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
370437 2002 VK92 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370438 2002 VF97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370439 2002 VM100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
370440 2002 VQ102 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
370441 2002 VH112 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
370442 2002 VV133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
370443 2002 WB8 24/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370444 2002 WF14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
370445 2002 WM21 16/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
370446 2002 WC22 16/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
370447 2002 WA24 16/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370448 2002 WB24 16/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370449 2002 XY12 03/12/2002 Haleakala NEAT 720 m MPC · JPL
370450 2002 XT15 03/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
370451 2002 XX22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
370452 2002 XC109 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
370453 2002 XF121 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
370454 2002 YM20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370455 2002 YS36 27/12/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
370456 2003 AV11 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370457 2003 AZ21 05/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
370458 2003 AV39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370459 2003 AV41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370460 2003 AA57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370461 2003 BR 24/01/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370462 2003 BJ26 26/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
370463 2003 BZ60 27/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
370464 2003 BC66 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370465 2003 BG75 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
370466 2003 DE4 19/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370467 2003 ES34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370468 2003 EX46 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
370469 2003 EJ63 11/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
370470 2003 FH4 24/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370471 2003 FV33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
370472 2003 FE35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370473 2003 FQ90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
370474 2003 FE100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
370475 2003 FF110 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
370476 2003 FM116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370477 2003 GO45 08/04/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370478 2003 HQ8 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
370479 2003 HA46 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
370480 2003 KY30 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370481 2003 NQ1 02/07/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
370482 2003 QA27 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
370483 2003 QS38 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370484 2003 QX39 22/08/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
370485 2003 QQ67 24/08/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
370486 2003 QD73 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370487 2003 QW95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
370488 2003 RD16 15/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370489 2003 RN20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
370490 2003 RR20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
370491 2003 SE 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370492 2003 SP15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370493 2003 SR25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
370494 2003 SC26 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
370495 2003 SR27 18/09/2003 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
370496 2003 SU28 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370497 2003 SJ34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370498 2003 SD36 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370499 2003 SC55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
370500 2003 SA61 17/09/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL