Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/370301–370400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370301 2002 RT15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
370302 2002 RU17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
370303 2002 RM23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
370304 2002 RL29 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
370305 2002 RH31 16/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370306 2002 RV35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
370307 2002 RH52 05/09/2002 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
370308 2002 RY67 03/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
370309 2002 RC70 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
370310 2002 RD70 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
370311 2002 RB74 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370312 2002 RL75 05/09/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
370313 2002 RR75 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
370314 2002 RU76 05/09/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
370315 2002 RP112 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
370316 2002 RE120 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
370317 2002 RS121 07/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
370318 2002 RJ129 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370319 2002 RG130 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
370320 2002 RL130 10/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370321 2002 RK131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370322 2002 RD141 10/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370323 2002 RW143 11/09/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
370324 2002 RB144 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370325 2002 RG148 11/09/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
370326 2002 RU152 12/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
370327 2002 RD155 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370328 2002 RR162 12/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370329 2002 RY163 12/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
370330 2002 RV170 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370331 2002 RU191 12/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
370332 2002 RN221 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
370333 2002 RC223 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
370334 2002 RZ230 15/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
370335 2002 RT237 15/09/2002 Palomar R. Matson 760 m MPC · JPL
370336 2002 RN240 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370337 2002 RX247 03/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
370338 2002 RW250 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
370339 2002 RK251 01/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
370340 2002 RZ255 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
370341 2002 RK256 15/09/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
370342 2002 RY258 14/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
370343 2002 RH261 11/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370344 2002 RQ261 13/09/2002 Palomar Palomar Obs. 5,2 km MPC · JPL
370345 2002 RO262 13/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370346 2002 RS266 13/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
370347 2002 RO267 03/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370348 2002 RX267 14/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370349 2002 RM269 04/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370350 2002 RU270 04/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
370351 2002 RN274 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370352 2002 RH275 04/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
370353 2002 RK277 15/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
370354 2002 RN277 15/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
370355 2002 RV278 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
370356 2002 RZ281 12/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
370357 2002 SU3 26/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
370358 2002 SQ29 28/09/2002 Haleakala NEAT 690 m MPC · JPL
370359 2002 SO35 29/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
370360 2002 SF42 28/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
370361 2002 SV55 30/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370362 2002 SE62 17/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370363 2002 SQ63 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370364 2002 SX68 26/09/2002 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
370365 2002 SY70 16/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370366 2002 TF7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
370367 2002 TV7 01/10/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
370368 2002 TE8 01/10/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
370369 2002 TS18 02/10/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
370370 2002 TX28 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
370371 2002 TB34 02/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
370372 2002 TQ42 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
370373 2002 TH47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370374 2002 TB49 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370375 2002 TU74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
370376 2002 TN84 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
370377 2002 TO93 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
370378 2002 TS94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370379 2002 TJ107 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
370380 2002 TV120 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
370381 2002 TH122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
370382 2002 TW122 04/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
370383 2002 TG123 04/10/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
370384 2002 TV126 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370385 2002 TE127 04/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370386 2002 TD131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370387 2002 TR132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370388 2002 TS136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
370389 2002 TP145 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
370390 2002 TD146 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
370391 2002 TC152 05/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370392 2002 TQ166 03/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
370393 2002 TJ167 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370394 2002 TW169 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
370395 2002 TL170 03/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
370396 2002 TU170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
370397 2002 TQ175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
370398 2002 TE176 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
370399 2002 TW178 13/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
370400 2002 TZ193 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL