Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/370201–370300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370201 2002 EU7 11/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
370202 2002 EU23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370203 2002 EV36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370204 2002 EN64 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370205 2002 EB122 12/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
370206 2002 FN 16/03/2002 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
370207 2002 FL21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
370208 2002 GV89 08/04/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
370209 2002 GO103 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370210 2002 GW118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
370211 2002 GO138 12/04/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
370212 2002 GG148 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370213 2002 GR162 14/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
370214 2002 GS177 14/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 3,7 km MPC · JPL
370215 2002 JK17 07/05/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
370216 2002 JA148 13/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370217 2002 JB149 01/05/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
370218 2002 LB25 02/06/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
370219 2002 LS38 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
370220 2002 NE59 14/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
370221 2002 NA62 04/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370222 2002 NH67 15/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
370223 2002 NP69 09/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370224 2002 NF75 14/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370225 2002 OS1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370226 2002 OG20 26/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370227 2002 OC27 22/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370228 2002 PD36 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370229 2002 PA62 08/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370230 2002 PA64 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
370231 2002 PZ68 13/08/2002 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
370232 2002 PK87 13/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370233 2002 PY90 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370234 2002 PN102 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
370235 2002 PV115 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370236 2002 PQ122 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
370237 2002 PR129 15/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370238 2002 PW150 06/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
370239 2002 PT155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
370240 2002 PP157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 750 m MPC · JPL
370241 2002 PU163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
370242 2002 PY164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
370243 2002 PH167 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370244 2002 PL173 08/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370245 2002 PB174 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370246 2002 PL174 07/08/2002 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
370247 2002 PR174 15/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
370248 2002 PT174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
370249 2002 PT175 07/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
370250 2002 PD181 15/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370251 2002 PU181 15/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
370252 2002 PN183 11/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370253 2002 PP183 11/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370254 2002 PM186 11/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370255 2002 PO186 11/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370256 2002 PT189 08/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
370257 2002 PT192 08/08/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
370258 2002 QA1 16/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
370259 2002 QC2 16/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
370260 2002 QO18 26/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
370261 2002 QH22 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
370262 2002 QR24 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
370263 2002 QJ29 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
370264 2002 QQ32 29/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370265 2002 QF37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
370266 2002 QX37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
370267 2002 QV50 29/08/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
370268 2002 QA52 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 760 m MPC · JPL
370269 2002 QL54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
370270 2002 QU57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
370271 2002 QO58 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,6 km MPC · JPL
370272 2002 QJ59 19/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
370273 2002 QU59 26/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370274 2002 QU60 28/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
370275 2002 QM64 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370276 2002 QC70 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
370277 2002 QL71 28/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
370278 2002 QL74 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370279 2002 QK76 26/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
370280 2002 QA83 16/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
370281 2002 QZ88 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
370282 2002 QP93 18/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370283 2002 QC94 29/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
370284 2002 QG98 18/08/2002 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
370285 2002 QS102 29/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370286 2002 QG104 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
370287 2002 QE107 17/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
370288 2002 QS109 17/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
370289 2002 QD121 16/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
370290 2002 QW124 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
370291 2002 QJ125 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
370292 2002 QZ126 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370293 2002 QT130 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
370294 2002 QW134 30/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
370295 2002 QB138 17/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
370296 2002 QN139 27/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
370297 2002 QR147 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
370298 2002 RG1 02/09/2002 Drebach T. Payer 680 m MPC · JPL
370299 2002 RB5 03/09/2002 Powell Powell Obs. 5,8 km MPC · JPL
370300 2002 RK10 04/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL