Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/370101–370200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370101 2001 TV88 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370102 2001 TZ88 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370103 2001 TT108 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370104 2001 TT110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370105 2001 TA132 11/10/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
370106 2001 TT156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
370107 2001 TW161 11/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370108 2001 TU179 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370109 2001 TQ210 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
370110 2001 TP214 13/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
370111 2001 TZ240 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370112 2001 UJ7 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370113 2001 UJ35 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370114 2001 UY59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370115 2001 UQ71 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
370116 2001 UB83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370117 2001 UY106 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370118 2001 UG109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370119 2001 UF121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370120 2001 UM150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370121 2001 UN221 23/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370122 2001 UJ227 16/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370123 2001 VP2 07/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370124 2001 VY45 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370125 2001 VT73 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370126 2001 VZ83 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370127 2001 VU95 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370128 2001 VL109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370129 2001 VZ111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370130 2001 VN118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370131 2001 VG124 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370132 2001 VU127 11/11/2001 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
370133 2001 VB132 11/11/2001 Apache Point SDSS 880 m MPC · JPL
370134 2001 WN19 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370135 2001 WC30 17/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370136 2001 WP35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370137 2001 WS57 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370138 2001 WM72 20/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
370139 2001 WN81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370140 2001 WA101 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
370141 2001 XP13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370142 2001 XY44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370143 2001 XM78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370144 2001 XC93 10/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370145 2001 XS93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370146 2001 XL95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370147 2001 XO112 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370148 2001 XG150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370149 2001 XO151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370150 2001 XA174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370151 2001 XU214 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370152 2001 XP231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370153 2001 XN239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370154 2001 XA259 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
370155 2001 XK266 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370156 2001 YY11 23/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370157 2001 YP71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370158 2001 YO85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370159 2001 YW126 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370160 2001 YR127 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370161 2001 YB133 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370162 2001 YS149 19/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370163 2001 YC157 20/12/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
370164 2002 AQ11 04/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370165 2002 AY72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370166 2002 AM79 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370167 2002 AJ99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370168 2002 AS105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370169 2002 AF133 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370170 2002 AU136 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370171 2002 AZ142 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
370172 2002 AP143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370173 2002 AD156 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370174 2002 AG158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370175 2002 BW24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370176 2002 BD25 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
370177 2002 BC26 26/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370178 2002 CO12 04/02/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
370179 2002 CZ28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370180 2002 CR34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370181 2002 CX46 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370182 2002 CO60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370183 2002 CT61 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370184 2002 CM82 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370185 2002 CA110 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370186 2002 CV116 11/02/2002 Eskridge G. Hug 2,1 km MPC · JPL
370187 2002 CC139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370188 2002 CM180 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370189 2002 CO182 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
370190 2002 CO183 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
370191 2002 CE199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370192 2002 CA204 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370193 2002 CY217 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370194 2002 CQ220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
370195 2002 CU231 15/02/2002 Cerro Tololo DLS 920 m MPC · JPL
370196 2002 CZ253 04/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,0 km MPC · JPL
370197 2002 CT296 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
370198 2002 CL314 12/02/2002 Cima Ekar ADAS 2,5 km MPC · JPL
370199 2002 DG2 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370200 2002 DB6 16/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL