Danh sách tiểu hành tinh/370001–370100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370001 1999 TX128 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370002 1999 TP140 06/10/1999 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
370003 1999 TX144 07/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370004 1999 TM145 07/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370005 1999 TO161 09/10/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
370006 1999 TF295 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
370007 1999 VT136 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370008 1999 VH161 14/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370009 1999 WD25 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
370010 1999 XQ252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
370011 2000 AD42 06/01/2000 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
370012 2000 AO129 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370013 2000 AY212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
370014 2000 CW74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
370015 2000 CE143 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
370016 2000 DS17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370017 2000 DE67 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
370018 2000 DC87 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370019 2000 EW33 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370020 2000 EH51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370021 2000 EO51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
370022 2000 ES123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
370023 2000 EH178 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
370024 2000 GF 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
370025 2000 HO16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
370026 2000 OK56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
370027 2000 PK29 01/08/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
370028 2000 QO52 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370029 2000 QN64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
370030 2000 QV81 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370031 2000 QS147 31/08/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
370032 2000 RZ18 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370033 2000 RB105 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
370034 2000 SB3 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
370035 2000 SB5 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
370036 2000 SH7 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
370037 2000 SV20 24/09/2000 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
370038 2000 SN27 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370039 2000 SO39 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370040 2000 SC44 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
370041 2000 SL69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370042 2000 SV69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370043 2000 SX81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370044 2000 SY131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370045 2000 SA138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
370046 2000 SN152 24/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
370047 2000 SJ193 31/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370048 2000 SF224 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
370049 2000 SP231 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370050 2000 SX267 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370051 2000 SV296 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
370052 2000 SM308 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370053 2000 SR357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
370054 2000 TO29 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
370055 2000 TE63 03/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
370056 2000 UC76 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370057 2000 UN109 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370058 2000 VU11 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370059 2000 WR150 19/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370060 2000 WR156 30/11/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
370061 2000 YO29 28/12/2000 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
370062 2001 AR49 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
370063 2001 BP38 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
370064 2001 BS46 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370065 2001 CX47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
370066 2001 FF120 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
370067 2001 FZ147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
370068 2001 FB216 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,8 km MPC · JPL
370069 2001 NW18 13/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
370070 2001 PU48 14/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
370071 2001 QK82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
370072 2001 QA154 28/08/2001 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
370073 2001 RZ64 10/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370074 2001 RW83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
370075 2001 RZ94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
370076 2001 RX104 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370077 2001 RR118 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370078 2001 RL138 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370079 2001 SP96 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370080 2001 SD131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370081 2001 SJ136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370082 2001 SF152 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370083 2001 SK161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370084 2001 SY167 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370085 2001 ST209 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370086 2001 SS220 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370087 2001 SG221 19/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
370088 2001 SN224 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370089 2001 SX233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
370090 2001 SF241 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
370091 2001 SL274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
370092 2001 SR298 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
370093 2001 SZ320 23/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
370094 2001 SF333 19/09/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
370095 2001 SY338 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
370096 2001 TP6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
370097 2001 TL10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370098 2001 TX26 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370099 2001 TO59 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370100 2001 TD74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL