Danh sách tiểu hành tinh/370801–370900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370801 2004 TF149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370802 2004 TE151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370803 2004 TR173 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
370804 2004 TA176 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
370805 2004 TQ204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
370806 2004 TA218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370807 2004 TS233 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370808 2004 TT241 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
370809 2004 TV241 10/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
370810 2004 TP245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370811 2004 TL264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
370812 2004 TA282 11/10/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370813 2004 TN286 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
370814 2004 TL290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370815 2004 TF296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
370816 2004 TZ297 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
370817 2004 TL314 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
370818 2004 TU322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370819 2004 TP346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
370820 2004 TE366 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370821 2004 TF366 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
370822 2004 TE369 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370823 2004 UB3 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
370824 2004 UG8 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370825 2004 VX18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
370826 2004 VE26 04/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
370827 2004 VQ27 05/11/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
370828 2004 VE33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370829 2004 VL55 10/11/2004 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
370830 2004 VA80 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
370831 2004 VO80 03/11/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370832 2004 VL82 09/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
370833 2004 XR19 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370834 2004 XP60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
370835 2004 XA62 12/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370836 2004 XW93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
370837 2004 XT131 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370838 2004 XW161 15/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
370839 2004 YO20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
370840 2004 YT20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
370841 2005 AL44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
370842 2005 BH30 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
370843 2005 BP36 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
370844 2005 CP9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
370845 2005 CL10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
370846 2005 CY14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
370847 2005 CO21 02/02/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
370848 2005 CE38 09/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
370849 2005 CK40 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,1 km MPC · JPL
370850 2005 CL43 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
370851 2005 CT45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
370852 2005 CY46 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
370853 2005 CL58 02/02/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
370854 2005 CO64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
370855 2005 CL72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370856 2005 CA76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370857 2005 EK2 01/03/2005 Gnosca S. Sposetti 790 m MPC · JPL
370858 2005 EF3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
370859 2005 EO3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
370860 2005 EY11 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
370861 2005 EJ24 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370862 2005 EK24 03/03/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
370863 2005 EV26 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
370864 2005 EF27 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
370865 2005 ES34 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
370866 2005 EB37 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
370867 2005 EE55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
370868 2005 EX55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
370869 2005 EW62 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
370870 2005 ET72 02/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
370871 2005 EZ80 04/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,2 km MPC · JPL
370872 2005 EN83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
370873 2005 ES85 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
370874 2005 EH88 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
370875 2005 ET90 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
370876 2005 EF97 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
370877 2005 EQ99 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
370878 2005 EV102 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
370879 2005 EB103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
370880 2005 EV111 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
370881 2005 EO152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
370882 2005 EC158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
370883 2005 EA159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
370884 2005 EP161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
370885 2005 EH164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
370886 2005 EZ168 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
370887 2005 EP198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
370888 2005 EO205 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
370889 2005 EJ208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
370890 2005 EC213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
370891 2005 EM224 12/03/2005 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
370892 2005 EY238 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
370893 2005 EP239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
370894 2005 EZ270 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
370895 2005 ER287 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
370896 2005 EP299 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,8 km MPC · JPL
370897 2005 ET309 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
370898 2005 EZ329 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
370899 2005 EC330 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
370900 2005 GC17 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL