Danh sách tiểu hành tinh/369901–370000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369901 2012 UA50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
369902 2012 UE132 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
369903 2012 UN167 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369904 2012 VT100 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369905 2013 AQ30 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369906 2013 AF57 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369907 2013 AA81 15/10/2001 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
369908 2013 AS121 03/08/2004 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
369909 2013 BW25 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369910 2013 CW45 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369911 2013 CF162 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
369912 2013 CQ165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369913 2013 CG174 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369914 2013 CF176 19/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
369915 2013 CJ176 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369916 2013 CO180 26/12/2005 Marly P. Kocher 4,9 km MPC · JPL
369917 2013 CH196 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
369918 2013 CJ204 05/10/2002 Palomar NEAT 990 m MPC · JPL
369919 2013 CU210 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369920 2013 CJ217 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369921 2013 EN34 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
369922 2013 EV35 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369923 2013 EX36 08/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
369924 2013 ER39 11/12/2002 Mount Graham W. H. Ryan, L. Stewart 2,8 km MPC · JPL
369925 2013 EZ56 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369926 2013 EP80 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369927 2013 EL86 06/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
369928 2013 EZ91 12/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
369929 2013 ER97 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369930 2013 EE99 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369931 2013 EZ99 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369932 2013 EH110 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369933 2013 EG114 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369934 2013 EY126 16/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
369935 2013 GQ7 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369936 2013 GM27 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369937 2013 GX37 02/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369938 2013 GV54 12/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
369939 2013 GL61 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
369940 2013 GX71 14/04/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
369941 2013 GW72 10/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
369942 2013 GQ81 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369943 2013 GB88 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
369944 2013 GM88 06/12/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
369945 2013 GY95 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
369946 2013 GW98 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369947 2013 GA110 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
369948 2013 GW111 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369949 2013 HW 12/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
369950 2013 HJ2 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
369951 2013 HH15 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
369952 2013 HF41 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
369953 2013 JK16 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369954 2013 JO35 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
369955 2013 MK3 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369956 6241 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
369957 1993 TX35 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
369958 1993 TV45 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
369959 1994 RW8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369960 1994 RC9 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369961 1994 SL12 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369962 1994 UY8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369963 1995 OE3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369964 1995 SY31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
369965 1995 SA87 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
369966 1995 UD21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369967 1995 UP21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369968 1995 UN24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369969 1995 WR11 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369970 1996 AS18 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369971 1996 GU5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369972 1996 RT14 11/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369973 1996 SE1 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369974 1996 TV35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369975 1996 XZ9 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369976 1997 AB10 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369977 1997 JC11 09/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
369978 1997 SW3 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369979 1997 SV5 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369980 1997 TQ11 07/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
369981 1997 WP4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369982 1998 BL10 20/01/1998 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 2,4 km MPC · JPL
369983 1998 QB28 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
369984 1998 QR52 27/08/1998 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
369985 1998 RK81 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369986 1998 SO 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 270 m MPC · JPL
369987 1998 SA51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
369988 1998 SO105 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
369989 1998 WH44 17/11/1998 La Palma A. Fitzsimmons 1,8 km MPC · JPL
369990 1999 AE11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369991 1999 AB16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369992 1999 EF6 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369993 1999 RO37 11/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
369994 1999 RQ55 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
369995 1999 RV195 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
369996 1999 TT7 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
369997 1999 TT23 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369998 1999 TE53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369999 1999 TR60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
370000 1999 TR126 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also