Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/370701–370800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370701 2004 MP5 17/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
370702 2004 NC9 15/07/2004 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
370703 2004 PS19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
370704 2004 PD21 07/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
370705 2004 PH33 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370706 2004 PN46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
370707 2004 PV52 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
370708 2004 PQ75 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
370709 2004 PP92 12/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
370710 2004 PG97 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370711 2004 PA100 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370712 2004 QK5 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370713 2004 QW12 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
370714 2004 QS21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370715 2004 RE4 04/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
370716 2004 RJ4 04/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
370717 2004 RQ11 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
370718 2004 RY11 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370719 2004 RA13 04/09/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
370720 2004 RW39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
370721 2004 RF53 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370722 2004 RT56 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
370723 2004 RC57 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
370724 2004 RM57 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
370725 2004 RC58 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370726 2004 RH65 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370727 2004 RA69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
370728 2004 RV69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370729 2004 RV74 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370730 2004 RQ75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370731 2004 RJ82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370732 2004 RV84 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
370733 2004 RH87 07/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
370734 2004 RV112 06/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370735 2004 RD113 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
370736 2004 RQ124 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370737 2004 RU125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370738 2004 RV131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
370739 2004 RN142 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
370740 2004 RR146 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370741 2004 RP157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370742 2004 RC158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370743 2004 RG159 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370744 2004 RL159 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370745 2004 RT159 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370746 2004 RZ162 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370747 2004 RY179 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370748 2004 RW181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370749 2004 RH186 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370750 2004 RU191 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
370751 2004 RZ198 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370752 2004 RA209 20/08/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
370753 2004 RB214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
370754 2004 RJ228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370755 2004 RZ231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
370756 2004 RT248 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
370757 2004 RL250 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
370758 2004 RZ252 15/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
370759 2004 RR253 06/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
370760 2004 RQ255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
370761 2004 RB257 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
370762 2004 RH264 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370763 2004 RZ271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370764 2004 RM277 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
370765 2004 RR283 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
370766 2004 RJ285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370767 2004 RX294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
370768 2004 RN301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
370769 2004 RM303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
370770 2004 RK304 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370771 2004 RX309 21/08/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
370772 2004 RK314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
370773 2004 RY317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370774 2004 RK328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
370775 2004 RR335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
370776 2004 RW335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370777 2004 RV339 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370778 2004 RL356 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370779 2004 SO16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
370780 2004 SQ24 18/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
370781 2004 SA40 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370782 2004 SC43 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370783 2004 SK48 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370784 2004 SJ50 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
370785 2004 SS55 24/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
370786 2004 SD62 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
370787 2004 TB4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
370788 2004 TM27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370789 2004 TU33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
370790 2004 TZ37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370791 2004 TX65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
370792 2004 TH81 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
370793 2004 TE82 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
370794 2004 TK93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
370795 2004 TK96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
370796 2004 TE115 12/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 1,5 km MPC · JPL
370797 2004 TL116 25/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
370798 2004 TN119 06/10/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
370799 2004 TS125 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370800 2004 TZ147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL