Danh sách tiểu hành tinh/369801–369900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369801 2012 HU31 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369802 2012 HA33 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369803 2012 HZ39 09/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369804 2012 HR40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369805 2012 HJ41 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369806 2012 HU41 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
369807 2012 HR42 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
369808 2012 HY44 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369809 2012 HE47 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
369810 2012 HR47 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369811 2012 HH52 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369812 2012 HJ53 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
369813 2012 HK53 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369814 2012 HT53 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369815 2012 HD55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
369816 2012 HP55 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369817 2012 HZ59 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369818 2012 HB60 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369819 2012 HD60 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
369820 2012 HP63 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
369821 2012 HJ64 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369822 2012 HY65 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369823 2012 HL66 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369824 2012 HP70 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369825 2012 HN71 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369826 2012 HZ73 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369827 2012 HV79 28/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369828 2012 HM81 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369829 2012 HL84 18/09/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
369830 2012 JS 17/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
369831 2012 JC4 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369832 2012 JA6 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
369833 2012 JB8 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369834 2012 JV10 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
369835 2012 JW13 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
369836 2012 JH15 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369837 2012 JR16 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369838 2012 JD17 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369839 2012 JP19 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369840 2012 JU22 17/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
369841 2012 JD26 07/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
369842 2012 JY29 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369843 2012 JH34 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369844 2012 JO38 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369845 2012 JV38 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
369846 2012 JJ41 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369847 2012 JR45 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
369848 2012 JV45 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
369849 2012 JP48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369850 2012 JG49 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369851 2012 JD50 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369852 2012 JA51 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369853 2012 JY52 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369854 2012 JO58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369855 2012 JD60 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369856 2012 JV61 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369857 2012 JE63 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369858 2012 JJ63 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369859 2012 JT64 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369860 2012 JE65 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
369861 2012 KN6 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369862 2012 KH10 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369863 2012 KK15 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
369864 2012 KK17 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,5 km MPC · JPL
369865 2012 KL17 05/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
369866 2012 KA20 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369867 2012 KK21 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
369868 2012 KM25 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369869 2012 KR27 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369870 2012 KV29 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369871 2012 KV30 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369872 2012 KA41 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
369873 2012 KC44 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
369874 2012 KN45 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
369875 2012 KV48 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369876 2012 KG50 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369877 2012 LK4 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369878 2012 LB7 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369879 2012 LR10 03/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
369880 2012 LO26 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369881 2012 MF6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
369882 2012 MH8 21/12/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369883 2012 QR18 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369884 2012 QC23 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
369885 2012 QM28 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369886 2012 RM6 28/02/2005 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
369887 2012 RZ19 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
369888 2012 RV27 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
369889 2012 RT31 19/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
369890 2012 TN27 08/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
369891 2012 TY31 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
369892 2012 TT66 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
369893 2012 TW72 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
369894 2012 TM120 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
369895 2012 TT133 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369896 2012 TC210 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369897 2012 TY229 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369898 2012 TU271 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369899 2012 TO288 08/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
369900 2012 UD2 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL