Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/369201–369300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369201 2008 TF116 06/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369202 2008 TA135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369203 2008 TT152 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369204 2008 TU153 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369205 2008 TJ160 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369206 2008 TY165 06/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
369207 2008 TO173 06/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
369208 2008 TS180 02/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
369209 2008 TE188 09/10/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
369210 2008 UL10 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369211 2008 UR10 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369212 2008 UD12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369213 2008 UL22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369214 2008 UJ39 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
369215 2008 US63 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369216 2008 UH70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369217 2008 UH75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369218 2008 UP80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369219 2008 UY92 08/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369220 2008 UC101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369221 2008 UT106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369222 2008 UO117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369223 2008 UL119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
369224 2008 UP151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369225 2008 UX156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369226 2008 UW160 23/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
369227 2008 UF209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369228 2008 UU213 24/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369229 2008 UD226 25/10/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
369230 2008 UL259 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369231 2008 UB276 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
369232 2008 UJ278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
369233 2008 UK309 30/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
369234 2008 UD322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369235 2008 UB354 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369236 2008 UR362 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
369237 2008 UV369 30/10/2008 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
369238 2008 VN1 02/11/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
369239 2008 VO16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
369240 2008 WK12 18/11/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
369241 2008 WU24 18/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
369242 2008 WH69 18/11/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369243 2008 WJ69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369244 2008 WY92 25/11/2008 Dauban F. Kugel 6,8 km MPC · JPL
369245 2008 WQ94 29/11/2008 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
369246 2008 XJ51 04/12/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
369247 2008 YM46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369248 2009 DA4 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
369249 2009 DC4 01/02/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
369250 2009 DK30 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
369251 2009 DF137 27/02/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
369252 2009 DB142 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369253 2009 ED31 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
369254 2009 FB22 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
369255 2009 FP50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
369256 2009 HH42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
369257 2009 HY96 23/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
369258 2009 HV100 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
369259 2009 JF7 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369260 2009 JW17 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
369261 2009 KB2 16/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
369262 2009 KO5 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
369263 2009 LE4 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
369264 2009 MS 19/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,5 km MPC · JPL
369265 2009 MN1 22/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 2,6 km MPC · JPL
369266 2009 MG3 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369267 2009 OE15 29/07/2009 Tiki N. Teamo 980 m MPC · JPL
369268 2009 OA23 21/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
369269 2009 PG3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
369270 2009 PZ15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369271 2009 QU5 16/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
369272 2009 QA7 17/08/2009 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
369273 2009 QO7 18/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
369274 2009 QD10 21/08/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,3 km MPC · JPL
369275 2009 QX13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369276 2009 QY13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369277 2009 QG14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369278 2009 QK36 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
369279 2009 QN38 30/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
369280 2009 QJ49 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369281 2009 QF51 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369282 2009 QU57 27/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
369283 2009 RT25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369284 2009 RQ26 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 1,1 km MPC · JPL
369285 2009 RA28 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369286 2009 RL29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369287 2009 RV34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369288 2009 RR43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369289 2009 RT46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369290 2009 RY55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369291 2009 RB61 14/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
369292 2009 RC61 14/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
369293 2009 RN71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
369294 2009 RA76 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369295 2009 SH18 21/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
369296 2009 SU19 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 930 m MPC · JPL
369297 2009 SW20 23/09/2009 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,5 km MPC · JPL
369298 2009 SZ25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369299 2009 SR26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369300 2009 SU34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL