Danh sách tiểu hành tinh/369101–369200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369101 2008 HA1 24/04/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
369102 2008 HW2 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369103 2008 HS34 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369104 2008 HN35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369105 2008 HP54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369106 2008 HA63 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
369107 2008 JH5 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369108 2008 JT24 03/05/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,3 km MPC · JPL
369109 2008 JF40 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369110 2008 KV25 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369111 2008 KP38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369112 2008 NS3 06/07/2008 Antares ARO 4,0 km MPC · JPL
369113 2008 OC4 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
369114 2008 OZ20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369115 2008 OA24 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369116 2008 PB17 11/08/2008 Sandlot G. Hug 3,5 km MPC · JPL
369117 2008 QJ6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
369118 2008 QO10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
369119 2008 QC11 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
369120 2008 QV33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
369121 2008 QS36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369122 2008 QM39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369123 2008 QH44 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
369124 2008 RA4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369125 2008 RY4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369126 2008 RP6 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369127 2008 RX6 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
369128 2008 RW11 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369129 2008 RS15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369130 2008 RP28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369131 2008 RS29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369132 2008 RB34 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369133 2008 RB49 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369134 2008 RG79 08/09/2008 Taunus E. Schwab, U. Zimmer 2,4 km MPC · JPL
369135 2008 RU83 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369136 2008 RC86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369137 2008 RE88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369138 2008 RJ92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
369139 2008 RB110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369140 2008 RG119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369141 2008 RL131 19/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
369142 2008 RN135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369143 2008 RA136 04/09/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
369144 2008 RY136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369145 2008 RH137 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
369146 2008 RK139 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369147 2008 RA142 04/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
369148 2008 RU142 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369149 2008 SX32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369150 2008 SF42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369151 2008 SK44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369152 2008 SJ52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369153 2008 SM52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
369154 2008 SQ60 20/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
369155 2008 SB62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369156 2008 SU63 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369157 2008 SF64 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369158 2008 SB78 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369159 2008 SC86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369160 2008 SM93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369161 2008 SH96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369162 2008 SV97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369163 2008 SW99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369164 2008 SV109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369165 2008 SW109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369166 2008 ST110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369167 2008 SU110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369168 2008 SC115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369169 2008 SW128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369170 2008 SH132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369171 2008 SD140 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369172 2008 SY140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
369173 2008 SC146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369174 2008 SG149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369175 2008 SS163 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
369176 2008 SP170 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369177 2008 SE171 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
369178 2008 SN173 22/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
369179 2008 SB176 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
369180 2008 SG196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369181 2008 SO205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369182 2008 SK208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369183 2008 SH218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
369184 2008 SO234 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369185 2008 SP235 28/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
369186 2008 SD259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369187 2008 SX268 30/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369188 2008 SQ283 23/09/2008 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
369189 2008 SP285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369190 2008 TH11 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369191 2008 TY16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
369192 2008 TO32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369193 2008 TS53 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369194 2008 TV60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
369195 2008 TE62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369196 2008 TU64 02/10/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
369197 2008 TD65 02/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
369198 2008 TD94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
369199 2008 TN105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369200 2008 TU105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL